Å bo hos oss

Bolignummer (H-nr)

(Dette er IKKE knyttet til leilighetsnr- for korrespondanse med styret oppgi lelighetsnr!)

I Oslo og Bærum kommuner fraviker man hovedprinsippet for bolignummer

I Oslo og Bærum fraviker en hovedprinsippet og tar utgangspunkt i ytterdøren eller hovedinngangen til blokken når en bestemmer nummereringen for hver enkelt leilighet.

Har en boligblokk flere innganger, tar en utgangspunkt i den enkelte ytterdør eller hovedinngang. En må tenke seg at en står utenfor bygningen, ser mot ytterdøren og teller leilighetene fra venstre mot høyre (i gjeldende etasje). Man starter da med første leilighet til venstre for hovedinngangen og går med klokken til man kommer til gjeldende leilighet.

Har alle etasjene samme planløsning som første etasje, vil nummereringen bli den samme for alle etasjene, slik den er hos oss.

Slik finner du ditt bolignummer:
Når du står utenfor bygningen - og ser mot hovedinngangsdøren din,  vil den første leilighetsdøren til venstre for hovedinngangen – sett utenfra – være nummer 1, deretter nummereres det med klokka. Så begynner man å telle på nytt i hver etasje.

Du skal altså ikke starte tellingen fra trappesatsen når du står oppe i etasjen.

 

Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om boligen ligger i Hovedetasje (H) som gjelder i vårt tilfelle. De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen.

Eksempel: H0203 (leiligheten ligger i 2. etasje, nummer tre fra venstre sett utenfra).

 

Hvis det er to leiligheter i oppgangen vil den til venstre for hovedinngangen, sett utenfra, være H0X01 og den til høyre H0X02, hvor X tilsvarer riktig etasje (for eksempel 2 for 2. etasje).

For Lillo Terrasse borettslag betyr dette at vi har 4 leiligheter med samme nr fra H0101; H0102 osv  til og med H1106, men på etikettene dere mottar står det også i tillegg adressen Betzy Kjelsbergsvei xx.

Tellingen starter (H0101) med den leiligheten hos oss som er skrått over gangen for heisen, altså f.eks i BK 7, leilighet nr 102, i BK 11, leilighet 108, i BK 13 leilghet 114 og i BK15 leilighet nr 120.

Merk: alle disse nevnte leilighetene har H0101 men på etikettene hver bolig har står det i tillegg adresse Betzy Kjelsbergsvei 7 eller 11,13, 15. Dette gjør hver etikett unik.

 

Sist oppdatert 23.01.2021