Å bo hos oss

Branninstrukser

Branninstruks for Lillo Terrasse Borettslag


Brannvarsling i leilighetene

Hver leilighet skal ha minst én godkjent røykvarsler.  Dette er den enkeltes beboers ansvar, og det er viktig at alle setter seg inn i hvordan røykvarsleren fungerer.  Både batteri og sensor bør testes jevnlig.  I tillegg skal alle leilighetene ha ett godkjent brannslukkeapparat.

Styret har avtale med Norsk Brannvern om årlig inspeksjon av røykvarslere og slukkeapparater.  Under denne inspeksjonen blir det byttet batteri i røykvarslerne og slukkeapparatet blir sjekket at er godkjent.

 

Brannvarsling i fellesområdene

Det er installert brannvarsling i alle fellesområder, men ikke oppover i etasjene. Hver etasjekorridor har forholdsvis nye godkjente branndører.  Disse dørene skal til enhver tid holdes lukket.

Det er også brannslanger i den ene trappeoppgangen i annenhver etasje.  Kranene for disse slangene må åpnes manuelt.

Sentralen til brannvarslingsanlegget er plassert i hver oppgang på høyre side i inngangspartiet.  Dersom brannalarmen utløses, vil automatisk Securitas kontaktes og rykke ut på kort varsel.  Om nødvendig vil Oslo Brannvesen også kontaktes. 

Norsk Brannvern vil årlig foreta inspeksjon og testing av installasjonene i fellesområdene.

 

Rømningsveier

Heisene må ikke benyttes ved branntilløp.

Det er 2 trappesjakter (en i hver ende av korridorene) ned til hovedinngangen i hver blokk.  Brannluke for ventilasjon av røyk finnes i toppetasjen i hver blokk.  Denne luken kan åpnes manuelt ved å trekke i en kabel i trappeoppgangen i inngangspartiet.

Leiligheter fra 1 – 3 etasje kan også benytte rømningstau fra soverom eller balkong.  Dette vil imidlertid være beboers eget ansvar også når det gjelder anskaffelse av slikt utstyr.

Høyere opp i etasjene har balkongene rømningsluker i balkonggulvet hvor man kan gå på stige ned til balkongen under.  Alle må sørge for at disse lukene er tilgjengelige til enhver tid.

Ellers er rømningsveiene i alle blokkene oppgradert i 2019 med nye skilt og nødlys.  Nødlysene vil automatisk tennes ved strømbrudd.

 

OVERORDNET VEILEDNING

Ved brann – ring tlf. 110

  1. Varsle
  2. Evakuere
  3. Slukke

 

1.   Varsle

Oppdages brann eller røyk i blokkene skal brannvesenet varsles umiddelbart.  Forsøk samtidig å varsle de andre beboerne.

 

2.   Evakuere

Evakuer bygningen.  Barn og uføre / eldre hjelpes ut.  Husk at heisene ikke må benyttes.  Nødutgangene til trappene er merket i alle etasjer.

 

3.   Slukke

Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.  Hvis brannen ikke slukkes straks, er det viktig at dører til det rommet hvor det brenner holdes lukket.  Dører til trapperommene må lukkes umiddelbart etter evakuering.  Ved røykansamling i trapperommene skal brannluken i toppetasjen åpnes.

 

Sist oppdatert: 18.06.2020