Å bo hos oss

El-anlegg, nettleie og strømforbruk

Andelseier er selv ansvarlig for nettleie og strømforbruket. Nettleien kan ikke velges da Hafslund pr. i dag er enerådende på nettleien. Egen strømleverandør står det helt fritt å velge, og dette er andelseiers eget ansvar.

Ønsker man å oppgradere det elektriske anlegget i leiligheten, kan dette gjøres uten å kontakte styret. Det er den enkelte andelseiers ansvar og plikt å holde det elektriske anlegget på et forsvarlig nivå.

Borettslaget er ansvarlig for det elektriske utstyret frem til sikringsskapet og vil derfor ikke ha noe økonomisk ansvar for sikringsskap og kabling i de enkelte leilighetene.

Ønsker man å oppgradere sikringsskapet for å øke kapasiteten på anlegget, må Hafslund kontaktes og gi tillatelse pga kapasitetsbegrensninger. Dette er det elektrikeren som gjør og elektriker er også pliktig til å innmelde utførte oppgraderinger.

Strømnettet i borettslaget er gammelt og for at flest mulig skal få muligheten til å oppgradere kapasiteten er den maksimale styrken på hovedsikringene begrenset til 32A for den enkelte leilighet.

Kjelsås Elektro er godt kjent med borettslaget vårt, og gir rabatt både på arbeidstimer og materiell.

De har oppgradert mange sikringsskap i borettslaget og har faste gunstige priser på dette.

Styret vil derfor anbefale å benytte Kjelsås Elektro.

De kan kontaktes på telefon 22 22 10 40 og e-post einar@k-e.no

For mer info klikk her.

 

Sist oppdatert 17.02.2020