Å bo hos oss

Regler for fasade, balkong og egen ytterdør

Alle andelseiere har et ansvar for å bidra til at vår fasade fremstår helhetlig og har et godt estetisk uttrykk. Styret finner det nødvendig å presisere at ingen fasadeendring er lov uten styrets skriftlige samtykke. Listen er ikke uttømmende. Dersom du er i tvil, anbefales du å kontakte styret før gjennomføring av ønsket tiltak da eventuelle kostnader forbundet med brudd på bestemmelsene vil belastes andelseier.

·       Ødeleggelser på fasadeplater i form av festeanordninger (hull) og tilsvarende, er ikke tillatt. 
  

·       Private paraboler er ikke tillatt
 

·       Balkongrekkverk skal ikke benyttes til lufting eller risting av tøy, tepper eller sengeklær
 

·       Det er ikke tillatt å kaste gjenstander fra balkong
 

·       Balkongene skal ikke benyttes til oppbevaring som er til sjenanse for naboer
 

·       Oppheng av gardiner, tørking av klær og plassering av gjenstander som strekker seg over balkongens rekkverk er ikke tillatt.
 

·       Balkongdekker (gulv og tak) må ikke males, flislegges eller behandles på noen måte da dette vil forringe dekkenes kvalitet. Løse tepper (gressmatter og lignende) som lett kan fjernes er tillatt. Rømningsluken må ikke tildekkes.
 

·       Panelvegger på balkong kan kun behandles med maling i henhold til ny fargekode etter rehabiliteringen 2014.
 

·       Det er ikke tillatt å henge blomsterkasser, julenek o.l. på utsiden av balkong.
 

·       Markiser, vindskjermer, lamper eller lignende må ikke settes opp uten skriftlig godkjenning av styret. Dette gjelder ikke innglassing av balkongens sider.
 

·       Innglassing av balkong skal kun skje på balkongens sider, ikke front. Det er grunnet bygningstekniske årsaker og derfor er ikke total innglassing tillatt. Innglassingen/vindskjermingen skal ikke tildekkes. Dette skal utføres på en faglig forsvarlig måte slik at alle sikkerhensyn blir tatt. Materialet skal være av en slik art at det samsvarer med de farger som eksisterer i bygningens fasade.
 

·       Grilling på balkong bør skje med forvissning om at dette er greit for nærmeste naboer. Kullgrill er ikke tillatt. 
 

·       Vis hensyn til dine naboer ved røyking på balkong. Sneiper skal håndteres på en slik måte at de ikke havner på gressplen eller på andres balkong (bruk eget brannsikkert askebeger)

·       Hvis man ønsker å skifte sin ytterdør til egen bolig så er det fullt mulig å ordne på egen hånd men materialet må være i treverket Afrikansk mahogny og må ha hvit karm. Styret kan være behjelpelig med mer info hvis ønskelig.

16.08.2011 (rev 08.05.2018)