Å bo hos oss

Utleie

Fremleie/utleie av leilighet i Lillo Terrasse Borettslag


Utleie

 

Hvis du ønsker å leie ut leiligheten må du oppfylle kriteriene som følger i artikkelen under. Søknadsskjema finner du elektronisk på OBOS sine sider gjennom å klikke her.

Utfylt skjema sendes til obos@obos.no. Styret skal ha beskjed fra OBOS men er også fint om vi er på kopi på slike mailer.

Det er viktig å få registrert bruksoverlatingen i OBOS sine systemer og at informasjonen til enhver tid er oppdatert.
Derfor meld fra til styret om når inn- og utflytting skjer av leietakere. Ikke minst hvis det skulle oppstå klager på leieforhold.

Leietakere har ikke tilgang til noen av borettslagets parkeringsfasiliteter uten må parkere som besøkere, langs veien.

Du finner mange svar og nyttig informasjon rundt dette, og annet på Obos hjemmeside gjennom å klikke HER.

(Se for øvrig vedtektene, $4-2 overlating av bruk)

Huseiernes landsforbund har laget en gjennomgang av regelverket for utleie av borettslagsleiligheter:

Utleie av leilighet i borettslag

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier andelen i borettslaget også skal bo i leiligheten.

For å ikke gjøre borettslagsleiligheter mindre attraktive enn eierseksjoner, her man funnet det fornuftig å løse litt opp på dette grepet. Nå skal det i større grad enn tidligere bli tillatt å overlate bruken av leiligheten til andre (det vi tidligere kalte fremleie).

Styrets samtykke

Å overlate bruken av boligen til andre krever styrets samtykke. Har man etter loven rett til å overlate bruken til andre, kan styret bare nekte der forhold ved den personen som bruken skal overlates til gir saklig grunn for det. Styret må svare på skriftlig søknad innen en måned, hvis ikke er tillatelse å anse som gitt.

30 dagers overlating av bolig uten godkjenning


Andelseieren kan overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.

Delvis utleie

Bor man i leiligheten selv, kan man ta inn i sin husstand hvem man vil. Man behøver ikke innhente styrets samtykke.

Airbnb eller lignende ordninger

Utleie via Airbnb eller lignende utleieordninger, er ikke tillatt i borettslaget da slik kortidsleie er ikke ønskelig. Unntak er hvis man selv blir boende i leiligheten.

Annet unntak som kan begrunnes er arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner som gjør at andelseieren er borte er slike særlige grunner.

La barna bo i leiligheten

Foreldre som ønsker å kjøpe en leilighet til sine barn, kan nå trygt kjøpe en borettslagsleilighet. Man kan nemlig overlate bruken til nærstående uten selv å ha bodd i leiligheten først.

Utleie i inntil 3 år

Dersom man selv har bodd i leiligheten, eller et husstandsmedlem (samboer), ens ektemake eller egne eller ektemakens slektninger opp eller ned eller fosterbarn har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene, kan man overlate bruken (altså leie ut) til andre i inntil tre år, dersom ikke den man skal overlate bruken til har personlige forhold som gjør at man har saklig grunn til å nekte.

Utleie når særlige grunner foreligger

Andelseieren kan ellers leie ut uten tidsbegrensning dersom andelseier skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Styret skal godkjenne, men kan bare nekte dersom den som overtar bruken har personlige forhold som gir saklig grunn til det.

Andelseieren er fremdeles ansvarlig

Andelseieren er ansvarlig overfor laget for felleskostnader og andre forpliktelser. Man plikter for eksempel å kaste ut folk som misligholder, hvis ikke misligholder man selv sine forpliktelser med de sanksjoner det kan medføre. Man plikter også å orientere styret om sitt faste opphold og hvor man er å treffe.

Vær profesjonell

De fleste har hørt om leieforhold som utviklet seg til et mareritt - enten for utleier, for leieboer eller for begge parter. Dette er likevel ikke dette som kjenntegner leisektoren. I Norge har vi omtrent 450.000 boliger som leies ut og det overveiende flertall av disse leieforholdene løper uten større problemer.
 
Det aller beste tipset til både leieboer og utleier er å bruke noe tid på å sette seg inn i regelverket knyttet til utleie. Da er man bedre skodd og det er lettere å unngå feil. Skulle det oppstå problemer er det også lettere å løse de hvis man kjenner regelverket på forhånd.
Sist oppdatert: 06.04.21