Nyheter Minimer

Infoskriv høsten 2020

Infoskriv høsten 2020 kan leses i sin helhet gjennom å klikke HER.


Smittevern ved utdeling av nøkler til de nye postkassene/Advice for preventing infection during key hand-out to the new mail boxes

Styret er hele tiden opptatt av å følge de rådene fra myndighetene som gjelder smittevern. Når vi skal dele ut nøkler til de nye postkassene, ønsker vi ikke ansamling av mange personer i inngangspartiet.  Foruten styret, skal det ikke være mere enn 2-3 personer samtidig i oppgangene.  D...

Les mer


Nøkkelutlevering til de nye postkassene og generell informasjon

Utlevering av nøkler til de nye postkassene vil foregå på følgende dager i inngangspartiet i de enkelte blokkene: 14. oktober 2020 i tidsrommet 1700 – 1745: BK 15 14. oktober 2020 i tidsrommet 1800 – 1845: BK 13 15. oktober 2020 i tidsrommet 1700 – 1745: BK 11 15. okto...

Les mer


Key hand-out to the new mailboxes and general information

Key hand-out to the new mailboxes will take place in the entrance of the building on the following days: October 14, 2020 between 1700 - 1745: BK 15 October 14, 2020 between 1800 - 1845: BK 13 October 15, 2020 between 1700 - 1745: BK 11 October 15, 2020 between 1800 - 1845: BK ...

Les mer


Rengjøring av garasjen BK 15B torsdag 24. september

Det blir ikke mulig å parkere i garasjen fra kl 08.00 til ca. kl. 15.00 TORSDAG 24. SEPTEMBER 2020 Rengjøringen blir gjort med vann og trykkspyling med oppsug. For å komme til langs veggene er det viktig at alle dekk, takbokser, sykler og løse gjenstander blir fjernet før rengjøringen. Vi g...

Les mer


Informasjon om nye postkasser

Vi har nå fått bekreftet at arbeidene med å bytte til nye postkasser starter fredag den 11.09.2020. Vi starter med BK 15 og BK 13. Fredag den 11.09.2020 blir de gamle postkassene tatt ned i BK 15 og 13. Disse blir plassert  langs veggen rundt hjørnet i inngangspartiet, på motsatt sid...

Les mer


Sentralfyringen skrus på for høsten/vinteren

Vi har bedt leverandøren om å skru på varmen for sentralfyringen så det blir gjort i løpet av kort tid.


Opprydding i sykkel og barnevognrom

Det blir i disse dager delt ut følgende skriv i alle postkasser som kan leses i sin helhet gjennom å klikke HER.


Arbeider ved garasjene

Styret viser til oppslag på oppslagstavlene angående arbeider med å bytte panel på garasjebyggene. Arbeidene vil begynne mandag 24. august og stillaser vil bli sattopp. Først tas bygget mellom BK 15 og BK 13. Etter ca. 2-3 uker vil man starte opp mellom BK 13 og BK 11, altså en litt senere o...

Les mer


Defekte Touchcom paneler i BK7 og BK15

Touchcom panelene for oppringing og åpning av utgangsdørene i BK7 og BK15, er dessverre defekte. Det betyr at panelene må byttes, og det vil mest sannsynlig skje i løpet av onsdagen den 24. juni. I mellomtiden må man bruke nøkkel i sylinderen direkte i utgangsdøra. Hvis du venter besøk, må v...

Les mer


Infoskriv vår/sommer 2020

Infoskriv vår/sommer 2020 blir i løpet av kort tid delt ut i alle postkasser. Du kan allerede nå lese skrivet i sin helhet gjennom å klikke HER.


Sentralfyringen blir skrudd av fra 1. juni

Sentralfyringen gradvis bli skrudd av fra 1. juni. Dette gjelder varmen i radiatorene og vil ikke ha innvirkning på varmen i badegulvene.


Utskifting av avtrekksvifter

I uke 21 vil det starte arbeider med å skifte ut de gamle avtrekksviftene i blokkene. Arbeidene vil i hovedsak pågå i toppetasjene ved heisrommene og vil sannsynligvis ikke medføre større ulemper for beboerne. Dette til orientering.


Viktig info - parkering forbud ved BK 11 og 13 - øvre områdene

Fra og med mandag den 11. mai 2020 og ca. en uke fremover, må ingen parkere på det øvre område ved enden av garasjene mellom Betzy Kjelsbergs vei 11 og 13. Da kommer det flere tunge kjøretøy hit som må inn på det området i forbindelse med reparasjon av plattingen og tilbakestillelse av uteområdet...

Les mer


Vårrengjøring i Betzy Kjelsbergs vei mandag 4. mai

Mandag den 4. mai klokken mellom 07.00 - 19.00 foretar Bymiljøetaten sin årlige vårrengjøring, og det er parkering forbudt i dette tidsrommet. Biler som ikke flyttes risikerer å bli tauet vekk.


Utbedring av uteområdene

Styret vil informere om at i uke 19 vil arbeidene starte med å sette i stand uteområdene rundt borettslaget. I denne forbindelse vil også de gamle lekeapparatene bli fjernet, da disse ikke oppfyller dagens krav til sikkerhet. Her ser vi på å etablere nye løsninger til høsten. Fra tirsda...

Les mer


Digitalt årsmøte - husk å stemme!

Alle bebeore skal ha fått mail/sms om årets generalforsamling som i år blir gjennomført digitalt. Husk å følge link på mail/sms som skal være fra sendt fra OBOS 28/4. Møtet er åpent til og med 6. mai.


Manglende varme badegulv

De siste dagene har enkelte beboere meldt om manglende varme på badegulvet. Leverandøren jobber med å justere dette, så styret er klar over problemet. Vi håper det blir rettet opp i løpet av kort tid. Det er ikke noe sammenheng mellom varmen på badegulvet og varme i radiatorene, dette e...

Les mer


Utlevering av Get-bokser

Siden det ikke lot seg gjøre å få til en felles utlevering av de nye Get-boksene, vil Get ringe den enkelte beboer førstkommende onsdag 23. april og torsdag 24.april. Beboerne vil da få tilbud om tilsending av ny Get-boks samt returlapp for retur av gammelt utstyr. Get vil ringe fra ...

Les mer


Forvarsel om digital gjennomføring av generalforsamlingen 2020

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, vil den ordinære generalforsamlingen i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen Digitalt årsmøte fra OBOS. Skrives kan leses i sin helhet gjennom å klikke HER.


Informasjon angående kontroll av brannslukkere og batterier til røykvarslere

I forbindelse med at boligselskapet har en avtale med Norsk Brannvern, vil det i år bli en modifisert kontroll som følge av Corona-situasjonen. Nytt skriv fra Norsk Brannverk og Lillo Terrasse borettslag kan leses i sin helhet gjennom å klikke HER.


Coronaviruset – Oppfordring til beboerne

Alle er nå inne i en veldig vanskelig situasjon. Mange er hjemme på dagtid nå, og styret vil gjerne oppfordre de som har planer om å pusse opp leiligheten til å utsette dette inntil situasjonen har stabilisert seg i samfunnet. Styret ønsker minst mulig trafikk i inngangspartiene med håndve...

Les mer


Informasjon fra styret ang. Corona viruset

Vi er et stort borettslag og i disse tider er det viktig at vi som er friske strekker ut en hjelpende hånd til naboer og kjente som trenger hjelp.  Det er mange eldre som bor hos oss og disse er i en spesielt sårbar gruppe nå.  Noen er også redde for å bevege seg utendørs.  Flere (båd...

Les mer


Viktig informasjon om følger av corona-viruset

All videre befaring av Norsk Brannvern i de enkelte leilighetene er utsatt inntil videre. Utlevering av Get-boksene den 23. mars er også utsatt inntil videre.  Get vil komme med mere informasjon etter hvert. Styret har bestilt tilleggstjenester fra vaskefirmaet vi benytter som vil utføre ...

Les mer


Utsatt befaring av Norsk Brannvern

GRUNNET CORONA-VIRUSET VIL NORSK BRANNVERN INNTIL VIDERE UTSETTE BEFARINGEN AV DE ENKELTE LEILIGHETENE. DET BLIR ALTSÅ INGEN BEFARING VIDERE MED DET FØRSTE.


Utlevering av nye Get-bokser

Get vil komme til Lillo Terrasse borettslag mandag den 23. mars og tilby den nye Get-boksen til alle beboere i borettslaget. Utleveringen vil skje i inngangspartiet og barnevognrommet i BK11.  Denne boksen inngår kostnadsfritt i den kollektive avtalen vi har med Get. Mere informasjon komm...

Les mer


Opprydding i barnevognrommene

Styret har hengt oppslag på alle dører inntil barnevognrommene i alle blokker. Skrivet kan leses gjennom å klikke HER. Vi minner om husordenreglene når det gjelder oppbevaring av private eiendeler i fellesområder.


Befaring fra Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss. Klikk HER for å se når de kommer til deg.


Kandidater til styreverv - valg på generalforsamlingen 28. april

Valgkomiteen i borettslaget arbeider med å finne kandidater til følgende verv: - Leder - Styremedlemmer - Varamedlemmer - Delegert med vara til OBOS’ generalforsamling - Medlem av valgkomiteen   Dersom du er interessert i et av vervene kan du kontakte en av de følgend...

Les mer


Infoskriv vinteren 2020

Vinterns infoskriv blir innen kort tid delt ut i alle postkasser, men kan også leses i sin helhet HER.


Ordinær generalforsamling 2020

Til andelseierne i Lillo Terrasse Borettslag Ordinær generalforsamling 2020 Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og ...

Les mer


Arbeider ved fyrhuset ved BK11

Det vil foregå gravearbeider rundt fyrhuset ved BK 11 i en periode, da vi er nødt for å drenere grunnmuren. Arbeidene er planlagt å starte opp mot slutten av uke 4.  Eksakt dato er litt vanskelig å si, da dette også er litt væravhengig.


Parkeringskort 2020

Nye parkeringskort er utdelt til andelseiere i postkassene. Dersom noen ikke har mottatt kort og som skulle ha det, vennligst ta kontakt med styret på epost så snart som mulig, men senest 10. januar 2020. Husk at parkeringskortene for 2019 kun er gyldige til og med søndag 19. januar 2020.


Restavfall - fulle avfallsbrønner

Det er av ukjent årsak sannsynligvis ikke tømt restavfall i forrige uke, som nå ledet til fulle avfallsbrønner. Vi har i dag kontaktet Renovasjonsetaten og gitt beskjed om at tømming må skje snarest mulig. Det er nå meldt om at søppel er hensatt ute ved siden av restavfallsbrønnene i flere b...

Les mer


Meldinger og beskjeder til styret - bruk mail

Vi ønsker å presisere at hvis det er henvendelser som forventes å bli besvart eller behandlet av styret skal disse sendes på mail. Kommenterer man på facebook eller her på hjemmesiden, anser vi det mer av uformell art, uten å nødvendigvis bli besvart. Feil og mangler og annet som dere ønsker b...

Les mer


Dårligere varme på badegulvene - oppdatering

Det er fremdeles noen blokker som opplever kaldere gulv enn normalt. Entreprenøren jobber med dette nå og vi forventer problemet løst innen snar fremtid. Forhåpentligvis blir det ikke lenge til vi alle kan oppleve at varme og vann kommer tilbake til normalen igjen!   Mandag 2 desembe...

Les mer


Service på vaskemaskinene i uke 48

I uke 48 stenges vaskeriene dagtid 1 dag i hvert blokk grunnet service og vedlikehold av maskinene.   Mandag 25 november mellom kl 8-16 stenger vaskeriet i Betzy Kjelsbergs vei 7 og 11 Tirsdag 26 november mellom kl 8-16 stenger vaskeriet i Betzy Kjelsbergs vei 13 ...

Les mer


Lufting av radiatorer

De nye varmepumpene er nå satt i drift i alle blokkene, og da er det viktig å lufte alle radiatorene. Dette for å unngå susing i rørsystemet og for at tilføringen av varme skal være mest mulig effektiv. Vaktmester kan kontaktes dersom noen er usikker på hvordan dette gjøres og eventuelt tren...

Les mer


Problemer med varmtvann

Vi opplever for tiden en feil med varmtvann i enkelte blokker. Flere beboere som har meldt om mangel på varmtvann samt kalde badegulv. Entreprenøren for bergvarmeprosjektet har bekreftet det er en feil og de jobber med saken. Vi beklager ulempene.


Utlevering av GET-bokser utsatt

I infoskrivet som tidligere i høst ble utlevert, stod det at Get ville komme til oss den 10. oktober for utlevering av de nye Get-boksene.  Tidspunktet er imidlertid utsatt i påvente av en større oppgradering. Ny informasjon vil komme når vi vet dato for utlevering.


BK 13 og 15 er uten varmtvann 9. og 10. oktober kl 9-13

Arbeidet fortsetter med med tilkoblingen av nye varmepumper, og derfor må varmtvannet skrus av onsdag 9. oktober i BK13, samt torsdag 10. oktober i BK15, begge dagene mellom klokka 0900 og 1300.  Vi beklager ulempene dette medfører for beboerne.


Infoskriv høsten 2019

Det blir i disse dager utdelt i alles postkasset et infoskriv for høsten 2019. Skrivet kan også leses i sin helhet gjennom å klikke HER.


BK 7 uten varmtvann 25/9 mellom kl 9-14

I forbindelse med tilkobling av nye varmepumper, må varmtvannet skrus av onsdag 25. september mellom klokka 0900 og 1400. Det vil med andre ord kun være kaldt vann i kranene i dette tidsrommet. Vi beklager ulempene dette medfører for beboerne.


Sykler må fjernes!

I forbindelse med at det nå skal etableres rør inn til varmepumpene, så må de 3 syklene som henger på stativ nærmest døra til sykkelrommet fjernes.  Det skal bores gjennom veggen og inn i sykkelrommet og videre inn i varmepumperommet hvor rørene skal gå. Arbeidene starter opp i uke 38 og det...

Les mer


Sentralfyringen skrus på

Sentralfyringen vil bli skrudd på i løpet av inneværende uke (37) slik at alle skal få varme i radiatorene.


Parkering på de øvre parkeringsplassene er nå mulig igjen

De øvre parkeringsplassene mellom blokk 11 og 13, samt mellom blokk 13 og 15 kan nå benyttes. Noe utstyr vil muligens fortsatt stå enkelte steder, men der det er ledig kan vi nå parkere.


Boringen i forbindelse med bergvarmeprosjektet er avsluttet

Vi kan nå informere om at boringen av energibrønnene er fullført. Det vil fortsatt pågå arbeider rundt blokkene med noe graving og tilkoblinger av utstyr til varmepumperommene, men det konstante bråket fra boringen er nå avsluttet.  


Oppdatert info - bergvarmeprosjektet

Pr. 15.07.2019 går prosjektet som planlagt. Det har vært noen utfordringer i forbindelse med boringen da det enkelte steder var mye vann i grunnen og derfor måtte noen hull flyttes i forhold til det som var avmerket på kartet. Det er frem til i dag boret 20 brønner av totalt 32,&n...

Les mer


Viktig informasjon om bergvarmeprosjektet

Tirsdag den 11. juni starter vi opp med bergvarmeprosjektet.  Vi minner om at det ikke må parkeres biler og motorsykler ved de øvre parkeringsplassene mellom BK 11 og 13 samt mellom BK13 og 15.  Kjøretøy som står parkert her må flyttes i løpet av pinsehelga. Det bør også i størst mulig ...

Les mer


Informasjonsskriv om bergvarmeprosjektet

Vår entreprenør for bergvarmeprosjektet, Nordisk Energikontroll, har laget følgende skriv som forteller litt om hva som vil skje ved planlagt oppstart. Skrivet kan leses i sin helhet gjennom å klikke her.


Sentralfyringen - oppdatert info

Til informasjon er sentralfyringen allerede skrudd av til følge av forberedelser for demontering av varmepumpene, i forbindelse med bergvarmeinstallasjonen som nå straks starter opp. Det var noen misforståelser i kommunikasjonen til styret, så vi beklager at dette ble gjort noe tidliger...

Les mer


Protokoll fra generalforsamlingen er publisert

Protokollen fra generalforsamlingen 2019 er nå publisert på hjemmesiden.  Se under Å bo hos oss og lenger ned på siden om Styredokumenter. Det kreves innlogging med brukerid og passord for å ha lesetilgang.


Dugnadsdager 8 og 9 mai

BK 7 og BK 11: onsdag 8. mai kl 18 BK 13 og BK 15: torsdag 9. mai kl 18   Det vil bli satt opp containere utenfor hver blokk der beboere kan kaste eget avfall.   Det er ikke tillatt å kaste store møbler, farlig avfall eller elektriske artikler i containeren. Slikt må levere...

Les mer


Husk generalforsamling torsdag 25. april

Vi minner om årets generalforsamling torsdag 25. april kl 18. Ta med hefte som ble delt ut før påsken, for registrering og bruk av stemmesedler ved behov.


Varmeproblemer i BK7

Vi har en feil akkurat nå på temperaturen i BK 7.  Vi har overstyrt noe innstillinger og kontaktet leverandøren.  Blir det ikke bedre i løpet av kvelden, så kommer de i morgen og gjør nærmere undersøkelser.


Ny tørketrommel til BK11

Ny tørketrommel til BK 11 kommer torsdag 28. mars, noe tidligere enn forventet. Dette betyr at vi må stenge vaskeriet fredag den 29. mars fra klokka 0800 til 1600.  I dette tidsrommet vil det bli lagt opp nye kurser og strøm til tørketrommelen. Torsdag den 28. mars kan vaskeriet benyttes,...

Les mer


Vannlekkasje i kjeller i Betzy Kjelsbergs vei 7

Fredag 8. februar sprakk et vannrør inne på varmepumperommet i BK7. Dette oppstod grunnet frost i røret, da en varmekabel var ute av funksjon.   Dette førte til kraftig lekkasje, som fant veien ned til kjelleren via gjennomføringer for rør som går via bodområde K4, som er rett under. ...

Les mer


Videre oppussing av vaskeriene

Fra og med mandag den 11. februar starter arbeidene med å sparkle og reparere vegger i vaskeriene. De ulike blokkene blir tatt fortløpende. Dette medfører ikke at vaskeriene stenges, men vi ber beboere som bruker vaskeriene på dagtid være klar over at det i perioder vil foregå arbeider her. Vi...

Les mer


Parsellhagene

Parsellhagene i Lillo Terrasse borettslag   Styret i Lillo Terrasse borettslag har i henhold til generalforsamlingsvedtak tillatt at det etableres parsellhager som andelseiere i borettslaget kan benytte. Parsellhagene er plassert på baksiden av blokka i Betzy Kjelsbergs vei nr. 7.  ...

Les mer


Ordinær generalforsamling 2019

Til andelseierne i Lillo Terrasse Borettslag Ordinær generalforsamling 2019 Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og ...

Les mer


Infoskriv nr 1 2019

Bergvarme Styret har i samarbeid med Nordisk Energikontroll arbeidet med et forprosjekt for å se på mulighetene for etablering av bergvarme. Dette som en erstatning for dagens varmepumper og oljefyring. Nordisk Energikontroll har nå levert sluttrapport som også er presentert for styret. Bergvarme...

Les mer


Parkeringskort for 2019

Alle andelseiere som står på ventelisten for garasjeplass og som hadde parkeringskort for 2018, skal ha fått utlevert nye parkeringskort for 2019 i postkassene. Styret vil minne om at siste frist for å benytte parkeringskort for 2018 er søndag den 20 januar. Styret viser også til retningslinje...

Les mer


Test av brannvarslingssystemet

Til informasjon så vil det bli foretatt en test av det sentrale brannvarslingssystemet vi har installert i fellesområdene. Dette vil skje førstkommende onsdag den 09. januar mellom klokka 1600 og 2000. 


Stenging av vaskeriene - oppdatert 8/1

Vaskeriet i BK 15 blir utilgjengelig onsdag 9. januar og torsdag 10. januar 2019. Kjelsås Elektro AS skal foreta en del elektrisk arbeid i vaskeriene. Vi blir derfor nødt for å stenge vaskeriet i BK15 fra og med onsdag den 9.januar klokken 0800 til og med torsdag den 10. januar klo...

Les mer


Fulle avfallsbrønner

Vi opplever dessverre at det i noen blokker nå er fulle avfallsbrønner for restavfall og papir. Vi må innstendig be alle beboere om å IKKE plassere søppel ved siden av brønnene. Det er veldig sjenerende, samt gir stor pågang for skadedyr og fugler etc som lager hull i posene og vi har søppel ut over...

Les mer


Henting av juletrer

Renovasjonsetaten henter juletrer på følgende tidspunkter Lørdag 12. januar Betzy Kjelsbergs vei 9 ved REMA1000 kl. 11.00 - 11.15 Krysset Betzy Kjelsbergs vei 15 og Skolebakken kl. 11.15 - 11.30 Man kan også levere det selv på gjenbruksstasjonen i Kapellveien.


Samtykke til digital kommunikasjon

Styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) bre...

Les mer


Infoskriv høsten 2018

Infoskriv for høsten 2018 er i alles postkasser i løpet av kort tid, men kan også leses her.


Service på vaskemaskinene i uke 39

Mandag til torsdag i uke 39, kl 8-16, vil det bli gjennomført service på vaskemaskinene og som følge av dette, er vaskeriene utilgjengelig for vasking i dette tidsrommet. BK 7 Mandag 24/9 BK 11 Tirsdag 25/9 BK 13 Onsdag 26/9 BK 15 Torsdag 27/9


Sentralfyringen skrus på

Nordisk Energikontroll AS vil gradvis sette i gang sentralfyringen denne uka. I løpet av torsdag 13. og fredag 14. september bør alle blokkene ha varme i radiatorene.


Oppdatering av regler og informasjon vedrørende garasje og parkering

Vi har oppdatert hjemmesiden med regler og informasjon om parkering og garasje. Les alt under "Å bo hos oss", punktet Parkering/garasje


Bytte av kjellerdører

Mandag den 3. september 2018 vil arbeidene starte med å bytte kjellerdører inn til bodområdene. De gamle dørene skal nå byttes med nye ståldører.  Dette gjør vi blant annet for å bedre sikkerheten med tanke på innbrudd m.m. Beckmann Bygg AS er firmaet som skal utføre jobben.  De vil ...

Les mer


Installasjon av nytt callinganlegg - litt utsatt

Installasjon av nytt callinganlegg i BK7, BK11 og BK13 var planlagt 6. Juni, men det må dessverre utsettes. Dette skyldes en havarert skjæremaskin hos firmaet som skulle skjære ut hull i metallplaten til det nye callinganlegget. Man bruker den samme metallplaten som dagens callinganlegg er montert i...

Les mer


Installasjon av nytt callinganlegg i BK7, BK11 og BK13

Installasjon av nytt callinganlegg Onsdag 6. juni vil det bli installert nytt callinganlegg i BK7, BK11 og BK13, tilsvarende det som ble installert i BK15 i begynnelsen av april. Leverandør regner med å kunne fullføre jobben i løpet av dagen. Beboere i BK7, BK11 og BK13 må belage seg på å v...

Les mer


Minner om generalforsamling mandag 28. mai kl 18

Vi minner om at årets generalforsamling finner sted førstkommende mandag. Tid: 28 mai kl 18 Sted: Grefsen og Disen velhus (Svettern), Kjelsåsveien 18 Husk å ta med innkallingen, da alle må registrere sitt oppmøte.


Fyringen slås av fredag 25. mai

Fyringen slås av fredag 25. mai for et sommeropphold. Det blir slått på igjen frem mot høsten i vanlig orden.


Rengjøring av garasjen i Betzy Kjelsbergsvei 15B 25. mai!

PÅMINNELSE TIL BEBOERE MED GARASJEPLASS UNDER BETZY KJELSBERGSVEI 15B Styret minner om at garasjeanlegget under BK 15B skal rengjøres fredag 25.05.2018.  Alle som har garasjeplass her har fått eget skriv om dette i postkassene. Man kan parkere fram til ca. klokka 12-13 i gata der NRK har ...

Les mer


Parkingsforbud i Betzy Kjelsbergsvei

Styret har undersøkt med Bymiljøetaten om de skilt med parkeringsforbud som er satt opp i gata nylig. Dette skyldes NRK's filmopptak innfor en ny serie "22. juli". (Se for øvrig artikkel lagt ut på hjemmesiden). Utifra den informasjonen styret har, skal det filmes fra leiligheter i ...

Les mer


NRK gjør filmopptak fra leiligheter i borettslaget

Her er informasjon rundt filminspilling som gjelder en leilighet i BK15 samt en i BK11. Skrivene fra NRK kan leses her for BK 15 og her for BK 11.  


Husk dugnad 7. og 8 mai!

Husk dugnad for BK15 og BK13 mandag 7. mai kl 18! Samme tidspunkt neste dag tirsdag 8. mai for BK11 og BK7! Vi avslutter som vanlig med grilling og hyggelig samvær! Minner om at vi vil fjerne alt som er plassert i strid med husordenreglene! Dette gjelder alle fellesområder som kjellerg...

Les mer


Garasjelister tas vekk fra nettsiden

Fra og med i dag vil garasjelistene ikke lenger være tilgjengelige på nettsiden. For å se oppdatert garasjeliste, se liste som henger i inngangspartiet i hver blokk.  Dette er en del av styrets arbeid med de nye personvernreglene som trer i kraft 25. mai. 


Endring av åpnekode for callinganlegget i BK15

Vi har frem til nå hatt 9* som åpningskode. Det har vist seg å være litt problemer med dette, da tegn som * og # typisk brukes til koder hos nettleverandør. Vi kan derfor ikke benytte disse tegnene. Koden for å åpne døren endres derfor til      123 Endringen utføres i ...

Les mer


Problemer med nøkkelsensor i BK15 etter installasjon av nytt callinganlegg

I forbindelse med installasjon av nytt callinganlegg i BK 15, er det foreløpig innkjøringsproblemer med ny nøkkelsensor. Vi opplever at svært mange ikke får åpnet døren med nøkkelen mot nye sensoren. Dette er selvsagt meldt til leverandør som vi er i tett dialog med. Inntil videre må man åpne døren ...

Les mer


Installasjon av nytt callinganlegg, BK15 er først ut

Torsdag 5. april ble det installert nytt callinganlegg (porttelefon) i BK15.  Øvrige blokker i borettslaget vil få det samme anlegget noe senere på vårer, dersom alt går etter planen. Den nye løsningen er basert på et brukervennlig og oversiktlig touchpanel, som vil gjøre det mye lettere ...

Les mer


Datoer for årets dugnad er satt!

Dugnad for BK13 og BK15 blir mandag 7. mai kl 18 Dugnad for BK7 og BK11 blir tirsdag 8. mai kl 18   Møt opp og gjør borettslaget klar for våren! Vi avslutter som vanlig med grilling til alle som bidratt! Velkommen!


Generalforsamling 28. mai

Husk årets generalforsamling! Tid: 28. mai kl 18 Plass: Grefsen og Disen velhus (Svetter'n), Kjelsåsveien 18, vis à vis Skeidbanen.  


Innbrudd i bodene i flere blokker

Det har de siste dagene vært innbrudd i bodene i flere av blokkene. Vi ber alle om å sjekke sine boder og oppfordrer samtidig til å ikke oppbevare kostbare sykler og andre gjenstander av stor verdi der. Styret ser på ulike tiltak for å hindre fremtidige innbrudd. Vi ber alle være oppmerksomme på dør...

Les mer


Nytt returpunkt for glass og metall blir satt opp ved REMA1000

Gladmelding til alle som savnet returpunktet for glass og metallgjennvinning ved butikken! Renovasjonsetaten har i dag 5/1 vært på befaring og blitt enig med REMA1000 at ny beholder blir satt opp. Vi har ikke kjennskap til nøyaktig tidspunkt men vi håper på med det snareste!


Parkeringskort for 2018

Du kan lese skriv om nye parkeringskort for 2018 gjennom å klikke her.


Garasjer og parkering rundt REMA1000 butikken

Rema 1000 butikken har nå åpnet, og borettslaget vil disponere underetasjen til butikken med blant annet nye garasjeplasser hvor det også vil bli muligheter for å lade EL-biler. Det gjenstår fortsatt en del som må gjøres i garasjeanlegget før plassene er klare. Vi regner med at alt bør være klart ti...

Les mer


Åpningstilbud - 50% på frukt & grønt hos REMA1000 Lillo

Se folder fra REMA1000 - åpningstilbud som gjelder torsdag 7/12 hele dagen. Trykk HER Husk å ha lastet appen "Æ" fra app store på iPhone, eller Google play for Android telefoner.


REMA1000 butikken åpner torsdag 7. desember

Gladmelding til alle som ventet på at ny butikk skal åpne. REMA1000 bekreftet til styret at åpningsdatoen er satt til 7. desember!


Styrets tilgjengelighet og viktige telefonnummer

Dere kan lese nytt oppslag her.


Brudd på husordenregler!

Styret er meget oppgitt over tilbakemeldinger rundt "skikk og bruk" i borettslaget! I vaskeriet i BK13 er det nå ved flere anledninger meldt om mangelfull rengjøring av tørketrommel, klær som henger igjen til tørk langt etter egen tid er utgått, brettebordet fullt av klær fra tidligere vas...

Les mer


Fyringen er nå slått på - lufte radiatorer

Det er nå høst og vi har satt på fyring igjen, derfor oppfordrer vi alle å lufte sine radiatorer.  Dette kan også være med å bidra til en raskere løsning på varmeproblematikken enkelte fremdeles opplever. (Som nylig informert om, jobbes det iherdig med denne saken.) Hvis du ikke har en...

Les mer


Oppdatering varmeproblemene uke 36

Styret hadde møte med Areal Bygg sist onsdag i forbindelse  med de problemene vi har hatt med varmen på badegulvene etter at rørene ble kappet  under gravingen ved ny butikk . I løpet av 1-2 uker  vil det bli lagt nye rør og Areal Bygg vil inngå en avtale  med Nordisk Energiko...

Les mer


P-plassene ved BK 7 utilgjengelige dagtid tirs-tors uke 35

ArealBygg ønsker på nytt å benytte parkeringsplassene i uke 35, da de har diverse leveranser og montering. Dette gjelder tirsdag, onsdag og torsdag.  Leveransene vil være ferdig i løpet av dagen, så plassene er fri til bruk ettermiddag/kveld. Vi må igjen be beboerne om å ikke bruk...

Les mer


Info rundt byggeplassen ved ny butikk

ArealBygg melder om følgende: Vi ønsker nå å få gravd videre for P-plassene mot nr.7. Da vil lekeplassen også måtte demonteres og stenges av for at vi skal få støpt opp støttemuren som kommer her. Gravearbeidene starter 3/8 og plassen blir stengt fra og med nå.


Informasjon fra ArealBygg - entreprenør ved REMA1000 butikken

Styret har mottatt følgende informasjon om fremdriften: "Vi har denne uken påbegynt betongarbeidene. Dette vil pågå i hele sommer, frem til midten av august. Etter dette vil det forgå montasje av stål og elementer til etasjeskiller og yttervegger frem til ca. midten av september. I den...

Les mer


Ny oppdatering varmeproblemer

Vi har laget et skriv med ny status på varmeproblemene som kan leses her.


Infoskriv 2 2017

Infoskriv nr 2 blir nå delt ut i alle postkasser i disse dager. Det kan leses i sin helhet her.


Oppdatering varmeproblemer

Som tidligere informert om, ble et rør kappet ved et uhell i forbindelse med gravingen mellom BK 7 og BK 11. Dette viste seg å få større konsekvenser enn forventet. Styret har prøvd å finne løsninger, blant annet ved gjentatte utluftinger i radiatorer og ventiler på en del bad, men det viser seg ...

Les mer


Stenging av Bråtenalleen ukene 23-25

Styret har dessverre ikke blitt nabovarslet om denne stengingen, kun boliger rundt bygginga av nye barnehagen i Bråtenalleen 33. Etter telefonsamtale med Omsorgsbygg Oslo KF, fikk vi tilsendt følgende skriv som viser til informasjon rundt tidsperioden for stenging. Du kan lese skrivet g...

Les mer


Fortsatt engasjement for bussrute 55!

Artikkel i Nordre Aker Budstikke kan leses her.


Oppdatering problemer med varme - radiatorer og badegulv

Gravingene rundt butikken har medført en skade på våre vannrør. I den forbindelse ble vannanlegget tappet for vann torsdag ettermiddag. Vannet er nå tilbake igjen, men det er mye luft i anlegget. Det er også oppdaget en lekkasje på en stengeventil i BK11. Dette påvirker også gulvvarmen på badene ...

Les mer


Varmetilførsel til borettetslaget i forbindelse med graveuhell

I går ble det kjent at gravemaskinen som driver å river gamle COOP butikken, kom til skade å kappe et rør som førte til at all vanntilførsel til anlegget i fyrrommet ble brutt.  Først ble det antatt at det var kun BK7 og BK11 som ble berørt, men det ble senere funnet ut at hele borettslaget ...

Les mer


Dugnad er 9. og 11. mai

Bli med å gjør borettslaget klar for sommeren! Vi starter kl 18 begge dagene. 9. mai for BK7 og BK11 og 11. mai for BK13 og BK15. Det vil bli satt opp containere utenfor hver blokk der beboere kan kaste eget avfall. Det er ikke lov til å kaste store møbler o.l.  Som i fjor vil det også v...

Les mer


Riving og graving - ny REMA1000 butikk

Som mange allerede sikkert har lagt merke til, er det nå avgrenset et område rundt den tidligere Coop butikken. Brakker for arbeiderne er nå på plass. Riving av gammel butikk er planlagt å starte opp inneværende uke 17 og forventes å ta ca 2-3 uker. Mens riving pågår, er det foreløpig mulig...

Les mer


Innbrudd i kjelleren i BK15

Lørdag morgen 22/4 oppdaget Styret at det var gjort innbrudd i mange kjellerboder i BK15. Vi tror det er skjedd 21/4 eller 22/4. Vi informerte beboere i BK15 gjennom eget oppslag samme dagen. Nytt skriv som kan leses her blir hengt opp i dag. Vi oppfordrer igjen alle om å påse at dører til ...

Les mer


Informasjon om nyheter fra GET til boligselskaper

Get øker valgfriheten for den enkelte beboer ved å introdusere Get nett-tv og inkludere et helt nytt univers av filmer, sport og strømmetjenester som HBO Nordic i grunnpakken Start. Les mer her.


El-sykkel utleie er nå tilgjengelig ved BK11/Fyrhuset

I samarbeid med OBOS og WattWorld har vi nå endelig fått EL-sykkel utleie til borettslaget. Det er per i dag 6 sykler som kan leies og disse står ved fyrhuset ved BK11. Hvordan leie en sykkel? Alle som leier en sykkel må registrere seg som bruker på www.rentaebike.no WattWorld har laget en ...

Les mer


Vårrengjøring i Betzy Kjelsbergsvei

Oslo kommune har startet vårrengjøring på Oslos gater. Det er p.t satt opp 21. april mellom kl 07-19 som rengjøring i Betzy Kjelsbergsvei og da er det parkering forbudt i hele gata. Dere kan lese mer info om regler og varlser fra kommunen her.


Infoskriv 1 2017

Skrivet er distribuert i alle postkasser i uke 10 men kan også leses her.


Varamedlemmer til styret ønskes

Valgkomiteen ønsker gjerne at 2 eller 3 stk andelseiere melder seg som varamedlemmer for 1 år. Dette er en meget lite krevende oppgave i borettslaget så vi håper at det noen som snarest tar kontakt med valgkomiteen v/ Håkon Rike, mobil 975 87 554


Generalforsamling 2017

Lillo Terrasse Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 05.04.2016. I forkant av møte vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15....

Les mer


Returpunkter for glass og metall

I forbindelse med nedleggelsen av COOP Marked i Betzy Kjelsbergsvei 9 forsvant returpunktet for glass og metall. Nærmeste nye returpunkter er  Kapellveien 78, i krysset opp mot Kirkebakken (ved Grefsen skole) eller Kapellveien 31 i krysset Kapellveien/Morells vei (Morellbakken skole) ...

Les mer


Juletrehenting

Renovasjonsetaten henter i år juletrer i Betzy Kjelsbergsvei den 14. januar. De henter på 3 steder så dere kan legge det der som er næmest. Se mer info gjennom å klikke her om nøkaktig adresse og tidspunkt. Vi anbefaler å legge ut treet dagen før, 13. januar.  


Callinganlegget/porttelefonen - problemet er løst!

Styret har nå gleden av å kunne informere at problemet som mange har opplevd vedrørende callinganlegget/porttelefonen og manglende oppringing, er nå endelig løst.  Det betyr at også de som nå har Telia, Chess, IceNet m.fl (gamle Netcom) også får motta samtaler fra besøkere.. Vi ...

Les mer


COOP butikken - info fra Nordre Aker Budstikke

Det er skrevet en artikkel fra NAB (Nordre Aker Budstikke) om planene rundt ny butikk i Betzy Kjelsbergsvei 9. Den kan leses gjennom å klikke her.


Callinganlegget - fortsatt problemer

Problemene med callinganlegget er dessverre ennå ikke løst. Vi jobber med med saken sammen med Telenor og øvrige involverte partner. Vi beklager ulempene.


ADVARSEL SVINDELFORSØK!

Styret ønsker å gjøre alle oppmerksomme på at det forekommer svindelforsøk i borettslaget! I BK15 i går ble en eldre person utsatt, og vi ønsker å advare alle, særlig de eldre, mot å åpne dørene for ukjente, og heller ikke gi ut noen kontanter eller kort, som sier de skal ta betalt for å sjekke d...

Les mer


Oppdatering problematikken med Callinganlegget

Ny oppdatering om sakenk kan leses gjennom å klikke her. Dette blir også lagt ut på facebook og satt opp oppslag i alle blokker.


Problemer med callinganlegget/porttelefonen

Vi opplever for tiden problemer med at Callinganlegget/porttelefonen ikke viderekobler anrop til enkelte beboere. Foreløpig kan det se ut til at problemet begrenser seg til de som har abonnement som benytter Telias nett (Telia og OneCall og Chess). De med abonnement som benytter Telenors nett ser ik...

Les mer


Radiatorsystemet blir slått på for vinterhalvåret

Radiatorene blir nå slått på for vinterhalvåret. Vi har i dag varslet om igangsettelse så forventes være i drift i løpet av kort tid.


Infoskriv nr 3 - høst 2016

Infoskrivnr 3 i 2016 er nå delt ut i alle postkasser og kan også leses her.  


Påmelding til parsellhage

På generalforsamlingen i april ble det stemt i flertall for å opprette en parsellhage i borettslaget. Vedlagt er et skriv om påmelding til parsellhage bak BK7. Du kan lese skrivet her.


Asfaltering og legging av varmekabler

Som det er informert om tidligere så skal det legges nye varmekabler i oppkjørslene og ny asfalt skal legges både i oppkjørsler, på parkeringsplassene og områdene utenfor de nedre garasjeanleggene. Vedlagt skriv kan du lese i sin helhet her.  Nærmere informasjon om datoer kommer etter hvert....

Les mer


Ordinær generalforsamling 2016

Lillo Terrasse Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 26.04.2016. Forslag som andelseier ønsker behandet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15.02.2016 For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at ...

Les mer


Infoskriv 1 2016

Infoskriv nr 1, vinter 2016, blir nå fortløpende delt ut i løpet av kort tid i alle postkasser. Du kan også lese skrivet i sin helhet her.


Henting av juletrær

Tirsdag 12. januar tilbyr Oslo kommune henting av juletrær i vårt område. Vennligst lever ditt juletre i henhold til disse tidene hvis du ønsker bortkjøring. Styret vil be alle om å respektere at det ikke er lov å kaste ut juletrær fra balkongen! Kl 18.00-18.15 henter de ve...

Les mer


Julehilsen fra styret

Styret vil ønske alle beboere en riktig  GOD JUL!


Parkeringsoblater 2016

Informasjon om nye parkeringsoblater for 20|6 kan du lese her.


Securitas Bomiljøvekter - informasjonsskriv

Telefonnummeret som er oppgis i infoskrivet (22 97 10 70) er et dedikert Bomiljø nummer som assosieres med våre Bomiljø kunder i Oslo. Det vil gjøre det enklere for alle beboere å rekvirere en Bomiljøvekter. Skrivet vil bli delt ut til alle beboere i postkassene i løpet av kort tid. ...

Les mer


VARSEL – OPPRYDDING I SYKKELBODER OG FELLESAREALER

Styret er rimelig oppgitt over å finne så mye gjenstander og skrot som settes igjen / plasseres i fellesarealene. Det er nå kun ca. 3 måneder siden vi hadde dugnad, og da var det strøkent rundt oss.  Nå ser vi igjen at beboere misbruker fellesarealene til å hensette egne ting i strid med husord...

Les mer


Lekkasje på vaskemaskiner

ALLE oppfordres å bruke vaskeposer ved vask av f.eks undertøy med bøyler, eller annet som muligens kan løsne under vask! Vi har nå hatt lekkasje på flere vaskemaskiner i forskjellige blokker siste tiden grunnet tett avløpsventil, noe som skyldes at det er ting som setter seg fast og hindrer vannavlø...

Les mer


Dags å lufte radiatorer

Det er nå høst og vi har satt på fyring igjen, derfor oppfordrer vi alle å lufte sine radiatorer.  Hvis du ikke har en slik nøkkel kan disse kjøpes i de fleste jernvareforretninger eller andre som fører et slikt sortiment. (Clas Ohlsson, Jernia m.fl)


Nye reservasjonstavler i vaskeriet

Fra og med 22. juni ble nye reservasjonstavler i vaskeriene tatt i bruk. Ingen gamle sylindere må lenger brukes!  Styret har ved to anledninger levert ut nye sylindere men hadde du ikke anledning å hente da ,så send en mail til styremailen med navn og leilighetsnummer så låser vi fast ny sylin...

Les mer


Dugnad 16 og 17 juni

Husk dugnad for BK15 og 13 tirsdag 16 juni og for BK13 og 11 den 17 juni. Vi starter begge dagene kl 18 og avslutter som vanlig med grilling! Møt opp og bidra til fellesskapet!     


Vedrørende bytte av reservasjonstavler for vaskeriene

Vedlagt er et skriv om nye reservasjonstavler i vaskeriene.  Skrives kan leses her.


Radiatorene er skrudd av for sommeren

Siden vi har hatt en svært kaldt mai har radiatorene hatt varme frem til nå. Fra 01.06 ble varmen til radiatorene skrudd av for sommeren. Det vil selvsagt være varme på badet.


Infoskriv vår 2015

Infoskriv nr 2 i 2015 er nå delt ut i alle postkasser men er også å lese her.


Rullene i vaskeriene avvikles

Styret har vedtatt å fjerne de gjenværende rullene i BK7, BK11 og BK15 da disse utgjør en stor brannrisiko for borettslaget. Avgjørelsen er tatt i samarbeid med elektriker.   Vi beklager dette til de av våre beboere som har benyttet rullene frem til nå.


Fortausopprusting i Betzy Kjelsbergsvei

Bymiljøetaten har sendt et skriv til styret som omhandler en større opprusting av fortauet i Betzy Kjelsbergsvei. Dette kan medføre noen utfordringer for samtlige beboere når det gjelder fremkomlighet så vi anbefaler alle beboere å lese vedlagt skriv. Skrivet kan leses i sin helhet her.


Nekter å gi opp kampen om 55-bussen!

Styret er takknemlig for at vi har engasjerte politikere i bydelen som også er beboer i vårt eget borettslag! Flott å se at kampen ikke er gitt opp ennå! Artikkelen fra NAB.no kan leses her:


Ruter parkerer 55 bussen

Les artikkelen i sin helhet her:


Valgkomiteen etterlyser nytt medlem!

Valgkomiteen ønsker et nytt medlem! Vil du være med å bidra til å sikre medlemmer til borettslagets styre så ta kontakt med valgkomiteen ved Gaute Isachsen, gaute.isachsen@gmail.com, eller mobil 482 11 735.   En valgkomité har som oppgave å plukke ut personer i en organis...

Les mer


Infoskriv nr 1 i 2015

Styret har nå kommet med første infoskrivet i 2015 som kan leses i sin helhet her.


Nytt styreprotokoll og oppdatert garasjeliste er lastet opp

Du finner disse under Å bo hos oss og lenger ned i menyene. Husk at du må være innlogget med brukerid og passord. Har du ikke dette, velg "Registrer" og søk om tilgang.    


Ny oppdatering om bussrute 55

Det er skrevet en ny artikkel i Nordre Aker Budstikke om ny oppdatering på bussrute 55. Den kan leses i sin helhet her.


Innsamling av juletrær

Renovasjonsetaten henter ditt visne juletre gratis! Den 6 januar ca kl 18.00 vil de hente juletrær i Betzy Kjelsbergsvei. Legg juletreet ditt på utsiden av blokken nederst i oppkjørselen i god tid.    


Nyttårshilsen

Styret ønsker alle beboere et riktig Godt Nytt År!  


Nytt styreprotokoll er lastet opp

Styrereferarat fra desember er lastet opp. Det ligger som vanlig under "Å bo hos oss" og i menyen Styrepapirer osv. Husk at du må være innlogget.


Infomasjon om varmekablene i oppkjørslene

Grunnet arbeidene utenfor blokkene, vil ikke eksisterende varmekabler fungere denne vinteren. Til våren planlegger styret å legge ny asfalt i oppkjørslene, på alle biloppstillingsplassene og utenfor garasjene.  Da vil det også bli lagt nye varmekabler. Vi beklager de ulempene dette medfører i ...

Les mer


Nytt vaktmesterfirma

Borettslaget fikk informasjon om at Oslo Vaktmestersentral var konkurs den 17.11.14. Vi har i etterkant av dette fått følgende beskjed fra bostyrer.   Rett etter konkursen fikk vi beskjed av våre samarbeidspartnere i Oslo Vaktmestersentral om at et nytt vaktmesterfirma skulle dannes. Fra 01....

Les mer


Nytt håp for buss 55

Ruter vil se om det er mulig å etablere en ordning med en "servicepreget" busslinje for området som tidligere ble betjent av buss 55. Les artikkelen i sin helhet her.


Ny garasjeliste og styrereferat er lastet opp

Ny garasjeliste og nytt styrereferat er lastet opp. Se mer under "Å bo hos oss". Du må være logget inn for å se slikt, har du ikke tilgang velg Registrer ny bruker.


Oppdatering fasaderehabilteringen - sokkeletasjene

Grunnet et større skadeomfang enn tidligere antatt har styret besluttet å fjerne alle fliser på veggene i sokkeletasjene. Thorendahl har startet jobben i BK13 og vil fortsette i de andre blokkene der det er fritt for stillaser. Styret har ikke tatt en endelig avgjørelse på hva vi ønsker å...

Les mer


Utearealene

Som tidligere meddelt i infoskriv høsten 2014, har styret engasjert Uterom AS for en oppgradering og utbedring av utearealene. Siden Thorendahl ikke er helt ferdige ennå må dette arbeidet koordineres mellom entreprenørene og dermed kan det variere hvilke blokker det vil jobbes på i de forskjell...

Les mer


Oppdatering vedrørende buss 55

Ruter har skrevet følgende svar Oslo kommune, bydel Nordre Aker, vedrørende forslag om ny trasé for buss 55. Brevet kan leses i sin helhet her.


Sykkelopprydding frist 31. oktober

Styret minner om pågående sykkelopprydding, husk å fjerne strips før 31. oktober.  Sykler som fremdeles har strips på etter fristen vil bli fjernet og gitt til veldedige formål.


Radiatorsystemet er slått på for vinterhalvåret

Forrige uke ble radiatorsystemet slått på for kommende vinterhalvår. På lik linje med i fjor vil styret oppfordre til å lufte radiatorene slik at både du og dine naboer for full glede av sentralvarmeanlegget. Se på dette sameiet sin hjemmeside for en oppskrift: http://blindernveien.no/informas...

Les mer


Infoskriv høst 2014

Nytt infoskriv til beboere for høsten 2014 er nå lastet opp.

Les mer


Innbrudd i kjellerboder

Styret vil informere om at det har vært flere innbrudd i kjellerbodene i BK 11 og BK 15. Alle beboere bør sjekke sin bod. Vaktmester vil sørge for å sette på nye beslag og kjøpe nye hengelåser med det første. Det er viktig at alle er behjelpelig med å påse at dørene til kjeller samt inngangsdør all...

Les mer


Nytt infoskriv fra Grefsen flerbrukshall

Her kommer siste infoskriv om fremdrift og videre planlegging rundt Grefsen flerbrukshall.     

Les mer


Oppdatering fasadene - Infoskriv 3

Se vedlegg for oppdatert informasjon rundt fremdriften til fasaderehabiliteringen. Infoskrivet er også levert ut i postkasser i BK15 og BK13, samt på oppslagstavlen i alle blokkene. 

Les mer


Oppdatering fasadene

Her kommer litt info om fasaderehabiliteringen. - Grønn duk og plast vil bli fjernet på BK 15 i løpet av uke 24.  - Stillasbygging er påbegynt på østsiden av BK 13, og det er viktig at beboere her rydder balkongen i løpet av uke 22. Vask av balkongene vil trolig skje i slutten av uke 22 eller...

Les mer


Infoskriv fra prosjektet Grefsen flerbrukshall

Entreprenøren som bygger flerbrukshall og kunstgressbane vil orientere nabolaget om arbeidene og fremdrift. Se vedlegg for skriv.

Les mer


Radiatorsystemet slått av for sommerhalvåret

Mildværet har kommet til Grefsen og radiatorsystemet er dermed skrudd av for sommerhalvåret. Det vil fortsatt være varme i baderomsgulv. Skulle det komme en kuldeperiode kan radiatorsystemet igjen aktiveres. Det å ha et våkent forhold til dette gir store og positive effekter for borettslagets økonom...

Les mer


Anleggsarbeid i forbindelse med Flerbrukshallen

Siste informasjon fra Hent AS 9. april 2014: Hent AS informerer om at det har blitt gitt Sør-Norsk boringtillatelse til å arbeide førstkommende lørdag 12. april frem til klokken 19. Da vil bore-arbeider være ferdigstilt til påske med forbehold om uforutsette hendelser. Arbeidet er svært stillegåen...

Les mer


Oppstart av arbeid på fasadene

Lillo Terrasse Borettslag har inngått kontrakt med Thorendahl AS om å utføre arbeid på fasadene. Dette er besluttet etter en grundig prosess ledet av konsulentfirmaet Multiconsult. Pris, kvalitet, fremdrift og relevante erfaringer har blitt vektlagt. Thorendahl AS har 40 års erfaring med murpuss, be...

Les mer


Referat fra styremøte og ny garasjeliste er lastet opp

Referat fra styremøte og ny garasjeliste er lastet opp

På borettslagets private område får du nå tilgang til disse dokumentene. Dette området krever at du er registrert bruker, og at du er logget inn. Klikk her for å gå til siden med referater.


Hvorfor er husleien som den er?

Styret og OBOS får av og til spørsmål om husleien. Her er et par oppklarende svar på ofte stilte spørsmål: Spørsmål: Hvorfor er det forskjellige felleskostnader/husleier for de ulike leilighetene? Svar: I borettslag blir felleskostnadene fordelt etter en fordelingsnøkkel som fastlegges når boret...

Les mer


Redusert parkering på ukedager mellom 07-19 i Betzy Kjelsbergs Vei

Som følge av arbeidet med ny flerbrukshall vil det bli reduserte parkeringsmuligheter i Betzy Kjelsbergs vei fremover. Kommunen har satt av felter for parkering slik at man muliggjør forbikjøring for passerende tungtrafikk. Dette fremkommer i et brev Hent har sendt borettslaget og kan leses ved å tr...

Les mer


Ordinær generalforsamling mandag 5. mai (OBS Ny dato)

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. mars 2014. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremla...

Les mer


VINTERAKTIVITETSDAG /SKIDAG FOR ALLE I BORETTSLAGET Lørdag 1. mars (OBS NY DATO!!)

VINTERAKTIVITETSDAG /SKIDAG FOR ALLE I BORETTSLAGET Lørdag 1. mars (OBS NY DATO!!)

Lillo Terrasse Borettslag inviterer til: VINTERAKTIVITETSDAG /SKIDAG FOR ALLE I BORETTSLAGET Lørdag 1. mars 2014 Alpint, snowboard, langrenn eller aking? Kr. 150,- for heiskort! OBS! PGA MILDVÆRET UTSETTER VI TRE UKER TIL LØRDAG 1. MARS)   Se oppslag her  


Trafikale utfordringer i Betzy Kjelsbergs vei

Trafikale utfordringer i Betzy Kjelsbergs vei

Styret har sett på med bekymring den økende trafikken i Betzy Kjelsbergs vei, spesielt etter at Kapellveien stengte ved Grefsen skole. Det er mange beboere som kjører bil. Bekymringer er derimot for de som ikke har tilknytning til Lillo og benytter veien for å kjøre til og fra andre områder på Kjels...

Les mer


Lynet Internett vil stå på stand i blokkene

Firmaet som har fibernett i blokkene våre har erfart at det er noen misforståelser hva gjelder bredbånd og internett-oppkobling. Møt en av deres medarbeidere på følgende tidspunkt: Torsdag 9. januar 15:00-18:00 i Betzy Kjelsbergs Vei 15 Fredag 10. januar 15:00-18:00 i Betzy Kjelsbergs Vei 13 Mand...

Les mer


Valg i borettslaget

  Har du lyst til å være med å bestemme hvordan borettslaget skal styres? Dette er interessante og givende verv som belønnes med styrehonorar.   Ved årets generalforsamling 9. april skal følgende tillitsvalg stå på valg:    A) Valg av leder for 1 år    B) Valg av...

Les mer


Tid for oppussing?

Tid for oppussing?

Styret minner både beboere og håndverkere om at boring og hamring, og lignende aktiviteter må skje på hverdager mellom kl 08:00 og kl 19:00. - På lørdager mellom kl 09:00 og kl 17:00. The Board reminds both residents and carpenters that drilling and hammering, and similar activities must take place...

Les mer


Parkeringsoblater for 2014

  I disse dager deles det ut nye parkeringsoblater for 2014 til de som står på garasjelista og som pr. i    dag har parkeringsoblater med årstall 2013. For øvrig henvises det til de generelle retningslinjene    som gjelder for parkering på borettslagets plasser som alle...

Les mer


Husordensreglene ivaretar juleroen - kjenn dem

Snart senker juleroen seg. I ei blokk er dette et samarbeidsprosjekt. Hvis alle forholder seg til punkt 3 i husordensreglene så vil det gå fint:   Betong og rør bærer lyd langt. Det må vi ta spesielt hensyn til. Boring og hamring og lignende aktiviteter må skje på hverdager mellom kl 08:00 ...

Les mer


Nå blir det enklere å komme seg inn og ut hoveddøren

Nå blir det enklere å komme seg inn og ut hoveddøren

I disse dager blir det gjort et par småting som vil gjøre det enklere for både besøkende og beboere. 1. I blokker med nye dørpumper har det blitt og blir satt opp sensor slik at hoveddøren åpner automatisk når det er bevegelse foran den. 2. Ny liste med leilighetsnummer for dørklokken Vi har nå...

Les mer


Lufting av radiator

Lufting av radiator

Det er lurt å lufte radiatorene slik at både du og dine naboer for full glede av sentralvarmeanlegget. Se på dette sameiet sin hjemmeside for en oppskrift: http://blindernveien.no/informasjon/luft-radiator/ Styret oppfordrer alle til å gjøre dette hvert år.


Informasjonsskriv høsten 2013

  Informasjonsskriv Lillo Terrasse Borettslag Høst 2013   Vinterhalvåret har kommet og vi i styret ønsker å orientere om ulike saker som vi mener det kan være nyttig for beboerne å kjenne til. Den siste tiden har vi fått oppgradert uteområdene våre og til våren vil gartner komme innom ...

Les mer


Busslinje 55

Busslinje 55

Saken arbeides det videre med politisk, og nytt utspill i Ditt Oslo torsdag 7. november. Les artikkelen her *** Onsdag 23. oktober ble det holdt befaring for å se på mulighetene for ny busstrase i området. Ruter AS stilte med to personer, sammen med Bydelsutvalgets ledere fra de aller fleste ...

Les mer


Nå er vi på Facebook

Nå er vi på Facebook

Nå kan du få varsel om ny informasjon på hjemmesiden via Facebook. Gå inn på https://www.facebook.com/lilloterrasse og lik siden for å holde deg oppdatert.


System som gir stabilt høyt vanntrykk er installert og driftsatt

System som gir stabilt høyt vanntrykk er installert og driftsatt

Etter en lengre utredningsrunde og installasjon kan styret nå meddele at trykkforsterkningssystemet for vanntilførsel til leilighetene er driftsatt og gir merkbar god effekt. 


Norske barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø

Norske barn har lovfestet rett til et røykfritt miljø

Selvom du tar deg en røyk på balkongen vil dette kunne skade eller sjenere dine naboer. I sommer fikk norske barn lovfestet rett til et røykfritt miljø. Dette er en lov som 94 % av befolkningen støtter og som vi i styret ønsker at borettslagets røykere merker seg. Anslagsvis 100.000 barn utsettes fo...

Les mer


Oppgradering av uteområdene ferdig

Oppgradering av uteområdene ferdig

Vi har i sommer hatt en grøntentreprenør som har gjort flere oppgraderinger av uteområdene våre. Noe av det som er gjort: Beskjæring av busker Nyplantning rundt blokkene og bark Legging av heller og ny trapp Syriner er plantet Gressplen der tørkeburene sto Planting av bærbusker Flere sted...

Les mer


Gravearbeider ved BK11

Gravearbeider ved BK11

Bygget via a vis Betzy Kjelsbergs Vei 11 skal bli studentboliger og i den forbindelse har de behov for bredbåndstilkobling. Vi ønsker å bidra til et godt naboskap og har gitt klarsignal for at de kan trekke bredbåndet fra vår tilkobling. Dette vil ikke redusere hastigheten på ditt bredbånd.   ...

Les mer


Radiatorsystemet er aktivert

Høsten er kommet og vi har derfor aktivert radiatorsystemet. Inntill det blir bitende kaldt velger vi å kun kjøre systemet via varmepumpene. Du som beboer vil oppleve at det er en "god lunk" på ovnene inntil videre. 


Oppbevaring av gassbeholdere

Oppbevaring av gassbeholdere

Gassbeholdere må oppbevares på en forskriftsmessig måte og det er bl.a. viktig å vite at disse ikke skal oppbevares i borettslagets kjeller. Man kan oppbevare inntil 22 kilo propan innendørs. I tillegg er det lov å lagre inntil 19 kilo propan i garasjen, uthus eller liknende. Det er ikke tillat...

Les mer


Ny garasjeliste er lastet opp

Ny garasjeliste er lastet opp

Denne og annen informasjon finner du under å "bo hos oss"-siden. Noen sider trenger du passord og brukernavn for å få tilgang til. Godkjenning tar gjerne et par dager.


Vanning av de nye grøntområdene

De nye grøntområdene (planter og plener) trenger mye vann for å gro skikkelig. For at vi skal få et godt grunnlag før høsten setter inn behøver vi å vanne litt på kveldstid og i helger når ikke vaktmester er tilstede. Styremedlemmene bidrar med det de kan, men det ville vært veldig fi...

Les mer


Tøyinnsamlingen ble en suksess

Tilbakemeldingen fra UFF er at de er kjempefornøyd for den store mengden klær de fikk i forbindelse med utplassering av tøycontainer utenfor hver av blokkene. De betegner det som en suksess, spesielt siste uken med over 300kg tøy. Ca. 100kg i hver av de øverste boksene, men ingen ting i den nederste...

Les mer


Informasjon rundt utleie av borettslagsleiligheter

Styret har laget en artikkel på området "Å bo hos oss" som går gjennom de viktigste bestemmelsene rundt utleie av borettslagsleiligheter. Andelseiere som vurderer utleie oppfordres til å sette seg godt inn i hva dette innebærer.


Balkonger og vedlikehold

  Balkongene er borettslagets ansvar. Etter hvert som tiden går, ser vi at det er flere som ønsker å friske opp sine balkonger. Tidligere har styret hatt en forsøksordning og kjøpt inn noe utstyr til dette. Men, da andel utstyr som ble tilbakelevert var så liten, valgte vi å avslutte dette ...

Les mer


Tørkeburene fjernes og erstattes med gressmatte

Etter en avsemning der så mange som 105 andelseiere ga tilbakemelding var det et klart flertall som ønsket alternativ A, fjerne tørkebur og anlegge en gressmatte. Fordelingen mellom alternativene var følgende: A: 70 % B: 17 % C: 13 % Alternativ B gikk ut på å fjerne tørkebur og etablere et tørke...

Les mer


Utdeling av nye bolignummer

Styret nå er i ferd med å dele ut nye bolignummer til samtlige leiligheter da flere i dag har enten feil nummer eller mangler nummer. Det ble med andre gjort feil når man leverte ut nummer for femti (?) år siden. I løpet av uke 24 vil samtlige blokker ha mottatt nye etikette...

Les mer


Informasjon fra styret: juni 2013

Informasjon fra styret: juni 2013

    Før mange av oss går i sommermodus ønsker vi i styret å orientere om ulike saker som vi mener det kan være nyttig for beboerne å kjenne til. De siste årene har vi jobbet oss gjennom ulike områder; nå er turen kommet til uteområdene. Diverse arbeider på uteområdene I månedsskiftet s...

Les mer


Oppslag i fellesarealer med henvisning til husordensreglene

Oppslag i fellesarealer med henvisning til husordensreglene

Viktig påminnelse:     DET ER NÅ SATT OPP OPPSLAG I ALLE FELLESAREALER SOM BODOMRÅDER I UTGANGSETASJER OG KJELLERE, SAMT I ALLE SYKKELROM OG BARNEVOGNROM.   UTSTYR SOM IKKE HØRER HJEMME I SLIKE AREALER KAN OG VIL BLI FJERNET NÅR SOM HELST UTEN FORVARSEL.   BEBOERE SOM HAR ...

Les mer


Tøyinnsamling

Tøyinnsamling

De nærmeste ukene stiller UFF opp ekstrabeholdere for innsamling av tøy i ditt nærområde.   Benytt sjansen til å rydde i skuffer og skap støtte en god sak.   Utenfor hver av blokkene vil det stå en container i tre uker nå i våres. Ut fra tidligere erfaring gir en plassering "på tr...

Les mer


Installering av trykkforsterkningssystem er igangsatt og vil være installert iløpet av en uke i alle blokker

Styret, leverandører og vannverket har stort tro på at dette skal gi et stabilt godt trykk i alle blokker uavhengig av etasje.


Sentralvarmeanlegget er nå skrudd av for sommerhalvåret

Varme i baderomsgulv er aktivt hele året.


Opprydding i låsesylinderne til fellesvaskeriene

Alle låssylindere vil fjernes fra reservasjonstavlen Onsdag 24. April klokken 18:30 Det er mange beboere som har festet sin låssylinder på reservasjons-tavlen selv om de ikke bruker fellesvaskeriet. Styret ønsker å rydde opp i dette slik at man unngår at vasketider er unødvendig reservert. Vi opp...

Les mer


Beboere i Betzy Kjelsbergs Vei 15 med bod i kjelleren

 Vi skifter ut låsene i kjellerdørene slik at beboere skal ha færrest mulig nøkler å forholde seg til. For at du fortsatt skal ha tilgang til døren som går inn til din kjellerbod må du gjøre følgende: Ta med deg alle nøklene dine og gå til programmeringsenheten ved inngangspartiet i Betzy Kj...

Les mer


Retningslinjer for parkering i borettslaget

Retningslinjer for parkering i borettslaget

Trykk her for retningslinjer for parkering


Dugnad 6. og 7. mai

Dugnad 6. og 7. mai

Bli med og gjør borettslaget klar for våren og 17. mai! Betzy Kjelsbergsvei 15 og 13 Mandag, 6. mai Betzy Kjelsbergsvei 11 og 7 Tirsdag, 7. mai 18:00   I år skal vi rake, male, olje, snekre og rydde. Det blir servert god mat og drikke. Har du ikke anledning når din blokk har dugnad, kan...

Les mer


Trykkforsterkningssystem er bestilt

Trykkforsterkningssystem er bestilt

Styret har sammen med ulike partnere jobbet for å identifiserer årsaken til fall i vanntrykket. Dette har vært et krevende arbeide og har involvert vannverk, ulike rørleggere og SansBygg. Hvorfor mange før påske fikk et merkbart trykkfall er fortsatt uklart, men det er enighet blant fagfolkene både ...

Les mer


Lavt vanntrykk

Styret har mottatt melding fra flere beboere om at vanntrykket er lavt.  Styret er på saken, og vi håper å få ordnet dette i løpet av kort tid. Status 12.03: - Rørlegger har gått gjennom systemet og mener feilen ligger hos vannverket. Arbeidet med å finne feilkilden og utbedring fortsetter f...

Les mer


Energiregskap 2012

Energiregskap 2012

Det graddagskorrigerte energiforbruket i Lillo Trerrasse borettslag var i 2012 på 2 274 519 kWh, tilsvarende et spesifikt forbruk på 132 kWh/m².   En sammenligning av energiforbruket i de ulike byggene i borettslaget viser et jevnt forbruk byggene imellom. Betzy Kjelsbergs vei 11 har imi...

Les mer


Ny vaktmester i borettslaget

Da har vi fått ny vaktmester i borettslaget. Firmaet Vaktmestersentralen AS er engasjert, og vår vaktmester heter Anton. Anton kan treffes på telefon 99218021.   Ta godt vare på vår nye vaktmester.   


Lys i BK 15 U2 virker igjen.

I BK 15 har det oppstått en feil i lysanlegget. Boden som er merket BK15 U2 er derfor mørklagt. Vi antar at det er bevegelsessensoren som er ute av funksjon. Elektriker er varslet, men i mellomtiden må nok de berørte beboerne selv besørge belysning når de har behov for å bruke dette bodområdet. &nb...

Les mer


Adgangskontrollen er klar for testing

Adgangskontrollen i inngangspartiene er nå montert og klar for testing.   Hvordan åpner jeg døra for andre nå? Når noen ringer på til deg, ringer telefonen din. For å åpne døren må du nå trykke  9  etterfulgt av  *  på din telefon.   Hvordan åpner jeg døra når je...

Les mer


Fremdrift for adgangskontrollsystem-prosjektet

Fremdrift for adgangskontrollsystem-prosjektet

  Aktivitet Når Utskiftning av lamper -19. feb. Installering av ny porttelefon og berøringsfri åpning av utgangsdør* 18. feb-2. mars Fjerne dørklokker i korridorer 23. feb. - 2. mars Mure, pusse og male over sår etter dørklokke ...

Les mer


Viktige registreringer ifm. nytt adgangskontrollsystem

Viktige registreringer ifm. nytt adgangskontrollsystem

I hver oppgang henger det nå to lister som man så snart som mulig må registrere behov: 1. Ekstra nøkler. Det koster 220,- per nye nøkkel. Styret får opplæring i programmering av nøkler i disse dager og vil levere ut fortløpende. Ha kontanter tilgjengelig. 2. Fjerning av porttelefonutstyr i leiligh...

Les mer


Bruksanvisning for ny nøkkel

Bruksanvisning for ny nøkkel

Trykk her for å se bruksanvisning for ny nøkkel


Fremdrift for utskiftning av låser

Fremdrift for utskiftning av låser

I uke 6 begynner utskiftningen av låser i borettslaget. Styret anbefaler alle beboere om å bringe med seg både gamle og nye nøkler i perioden 5. - 8. februar. Se vedlagt plan for hele fremdriftsplanen. Trykk her Vi er blitt noe forsinket på grunn av forlenget leveringstid fra produsent. De opplever...

Les mer


Kjøp av ny dørklokke (valgfritt)

Kjøp av ny dørklokke (valgfritt)

  Som en del av korridoroppussingen og utskiftning av adgangskontrollsystem har styret bestemt at de nåværende dørklokkene fjernes. Kjelsås elektro AS vil fjerne både porttelefon- og dørklokkeutstyret som er inne i leilighetene. Datoer for når dette vil gjøres vil bli informert om på vår hjemm...

Les mer


Utdeling av nøkler til fellesområder

Utdeling av nøkler til fellesområder

Som en del av arbeidet med nytt adgangskontrollsystem må nøkler distribueres ut til andelseierne (3 stk. pr leilighet). Styret tar seg av denne jobben og vil være tilstede ved inngangspartiene i blokkene på disse tidspunktene:   Torsdag 31. januar 18:00-19:00 (alle blokker) Fredag 1. febru...

Les mer


Lukt fra rør og servant

Lukt fra rør og servant

Beboere henvender seg fra tid til annen til styret og entreprenør for våtromsrehabiliteringen om dårlig lukt fra servant og rør. I disse tilfellene har løsningen vært at sluk og rør fra servant har blitt renset. Det er mye hår og såperester som tetter og medfører lukt. Sluk skal renses minst 4 gange...

Les mer


Nytt vaktmesterfirma i borettslaget

Nytt vaktmesterfirma i borettslaget

Styret har i en lengre periode evaluert dagens vaktmestertjeneste. I den prosessen har man vurdert andre alternativer og besluttet at Oslo Vaktmestersentral AS skal være borettslagets leverandør fra 1. april 2013. Dette er firmaet som våre nabosameier i 15B og Unibo også bruker. Det er i prosessen l...

Les mer


Fettet ditt tetter rørene

Fettet ditt tetter rørene

Ikke kast fettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene – både dine egne og alle de som fører kloakk til renseanleggene. Fett og andre matrester er også med på å holde liv i alle rottene. Det er tilsammen over 3000 km med avløpsledninger i Asker, Bærum og Oslo. Fjerning av fett i avlø...

Les mer


Utskiftning av adgangskontrollsystemet i borettslaget

Utskiftning av adgangskontrollsystemet i borettslaget

Styret har vedtatt å skifte ut systemene som regulerer adgangen til borettslagets områder. Med dette menes låser som det i dag kreves systemnøkkel til og porttelefonanlegget. Årsakene til at dette blir prioritert er flere: Deler av anlegget er gammelt og er anbefalt oppgradert i vår vedlikeholdsp...

Les mer


Oppdatering på korridorprosjektet

Oppdatering på korridorprosjektet

Styret har fått en statusrapport fra entreprenør som vi gjerne vil dele med beboerne: Branndører. Sjakter er tettet. Alle branndører er nå satt inn. Alle dører er gått over og justert. Maling/Gulvbelegg. Maling av oppganger/korridorer i BK 15,13,11 og 7 er ferdig. Gulvbelegg i BK i 3 blokker...

Les mer


Prosedyre ved behov for vekter

Vi har avtale med Securitas om vektertjenester og i denne avtalen kan man som beboer få assistanse av vekter ved behov. Fremgangsmåten er at man ringer styret på styretelefonen (48 22 24 45) og styret vil rekvirere vekter. Hvis ikke styret er tilgjengelig (f.eks. etter kl 22:00) kan beboer selv ring...

Les mer


Prisøkning fra Get

Prisøkning fra Get

Kabel TV-leverandøren Get varsler om at de i 2013 vil øke prisen de tar for å levere kabel-tv til borettslaget. Styret har de senere årene opplevd Get som en uforutsgibar leverandør. Denne gangen vil det beløpe seg til 65 000 kroner årlig i økte kostnader. Dette er ikke kostnader som enkeltbeboer bl...

Les mer


Brudd på kabel til porttelefon

Brudd på kabel til porttelefon

I forbindelse med korridoroppussingen er det blitt borret i stykker kabler til porttelefonanlegget i BK13 og BK11. Entreprenør og elektriker er på saken og vi håper at vi har et anlegg som fungerer 100% så snart som mulig. Det kan også nevnes at styret vedtok i styremøte 12. november at adgangskontr...

Les mer


Tenning av juletrær i borettslaget

Tenning av juletrær i borettslaget

I år gjør vi en ny vri: Vi pynter noen trær i borettslaget med LED-lysslynger! Lørdag 1. desember klokken tolv vil styret starte arbeidet med å henge opp lys. Her er det bare for barnefamilier og andre og møte opp for litt førjulshygge.


Oppgradering av elektriske anlegg

Oppgradering av elektriske anlegg

Ønsker du å oppgradere det elektriske anlegget i leiligheten din? Dette kan du gjøre uten å kontakte styret da det er den enkelte andelseiers ansvar og plikt å holde dette anlegget på et forsvarlig nivå. Borettslaget er ansvarlig for det elektriske utstyret frem til sikringsskapet og vil derfor ikke...

Les mer


Filarkiv for våtromsrehabiliteringen

Filarkiv for våtromsrehabiliteringen

SansBygg har utarbeidet en DV-perm for borettslaget. Styret har valgt å publisere innholdet på nett slik at det er lett tilgjengelig for borettslagets andelseiere. Dette fungerer som et filarkiv og er forholdsvis enkelt å navigere seg frem i. Filarkivet inneholder omfattende informasjon om mye av d...

Les mer


Fyrhuset er nå startet

Fyrhuset er nå startet

Nordisk Energikontroll har idag startet opp fyrhuset. Vi vil da ha tre energikilder: 1. Varmepumper 2. El-kjele 3. Oljefyr Kilde 2 og 3 fungerer som spisslast. Det vil si at de kompenserer i de tilfellene der varmepumpene ikke strekker til alene. Vi ber om at de beboerne som har hatt kalde badeg...

Les mer


Hyppigere tømming av papir og papp

Hyppigere tømming av papir og papp

Fra og med uke 44 vil Renovasjonsetaten tømme papir- og pappbrønnen hver uke. Idag gjøres dette annenhver uke og enkelte ganger har vi opplevd at den blir overfull. Denne tømmingen er gratis og vil ikke medføre økte kostnader for borettslaget.


Ustabilt nivå på varme i baderomsgulv og radiatoranlegg

Ustabilt nivå på varme i baderomsgulv og radiatoranlegg

Vi opplever for tiden en noe ustabil oppvarming i borettslaget. Gjennom våtromsrehabiliteringen videreutviklet vi radiatorsystemet til også å varme opp gulvene på bad. Det å få dette til å fungere optimalt krever noe utprøving før vi kan si oss fornøyd med løsningen. SansBygg og Nordisk Energikontro...

Les mer


Sykkelbodene er nå klare til bruk

Sykkelbodene er nå klare til bruk

Nå har vi fått montert skilt, nye låssylindere og bodene er nå klare til bruk. Her kan man bruke den samme nøkkelen som man bruker til inngangsdøren til blokka


Securitas tar over som vekterselskap

Securitas tar over som vekterselskap

Vi bruker nå Securitas som vekterselskap, og i avtalen er det slik at ved behov så skal beboer kontakte styret, som igjen kan tilkalle Securitas. Dette gjelder ikke heisstans, hvor man skal bruke alarmknappen inne i heisen.


Sluttrapport fra byggekomiteen

Sluttrapport fra byggekomiteen

Byggekomiteen har laget en sluttrapport for våtromsrehabiliteringen. Denne rapporten finner du under det egne området for våtromsrehabiliteringen. Mer informasjon rundt det økonomiske vil bli publisert når de endelige tallene foreligger


Sykkelboden vil bli forsinket

Sykkelboden vil bli forsinket

Vår leverandør på oppheng som skal festes i ny sykkelbod har gitt beskjed om at utstyret er forsinket levert fra fabrikk. Vi har ikke ennå mottatt noen dato for når dette blir gjennomført.


Reviderte vasketider

Reviderte vasketider

Etter å ha hatt en prøveperiode med nye vasketider har styret bestemt at vasketidene nå utvides på permanent basis. Dette har bakgrunn fra vedtak i årets generalforsamling. Vaskeriene kan benyttes fra 08.00 til 22.00 på hverdager, og fra 08.00 til 20.00 på lørdager, søndager og helligdager. (Str...

Les mer


Bruk av avfallsbrønner

Bruk av avfallsbrønner

Vi har nå brukt det nye systemet i et par uker og det er tre hovedpunkter styret vil kommunisere ut: 1. Papp og papir må brettes. Se for deg at alle i blokka drikker 3 liter med melk i uka. Det er 198 melkekartonger. Hvis disse melkekartongene brettes sammen før de kastes så vil de ta lite pla...

Les mer


Oppdatering på arbeidene i borettslaget

Oppdatering på arbeidene i borettslaget

  Etablering av søppelbrønner Disse er nå installert og i bruk. Vi kommer til å plante busker rundt noen av søppelbrønnene. Innleid firma er i gang med å rive søppelrom og gjøre om disse til sykkelbod. Det vil bli en løsning der man kan henge 20 sykler per bod i kroker montert i vegg. Styret ...

Les mer


Energiregnskap for 2011

Energiregnskap for 2011

Styret har nå mottatt energiregnskapet for 2011 og kan rapportere om en positiv utvikling for borettslaget. I følgeskrivet fra OBOS Prosjekt står det:   Energiregnskapet viser at energiforbruket i Lillo terrasse borettslag er kraftig redusert etter at det ble installert varmepumper i 2010. E...

Les mer


Vasking for beboere i BK7

Vasking for beboere i BK7

I perioden det er oppussing av vaskerommet må vaskeriet i BK11 brukes. I BK11 er det et annet nøkkelsystem så man må derfor ringe på hos beboerne i BK11 og be de om å åpne døren. Det er litt kronglete, men er langt billigere enn om vi skulle skiftet låser for denne korte perioden. 


Ny avfallsløsning

Ny avfallsløsning

Styret har vedtatt å legge om avfallsløsningen fra dagens sjakter til en nedgravd løsning. I tillegg skal dagens søppelrom konverteres til sykkelbod. Dette arbeidet starter allerede mandag 2. juli og vil være sluttført medio august. Entreprenøren vil starte opp og sluttføre arbeidet i ...

Les mer


Ny idrettshall som nærmeste nabo

Ny idrettshall som nærmeste nabo

Det skal som kjent gjøres mye på baksiden av blokkene. Grefsen skole skal utvides, veien legges om og det skal bygges en ny idrettshall. Byggestart for idrettshallen er skissert til å være januar 2013, med ferdigstillelse januar 2014. Fremdriftsplanen for prosjektet kan du se på kommunens hjemmeside...

Les mer


H-nummer

H-nummer

Det oppstår gjerne litt forvirring når man skal oppgi H-nummer i forskjellige sammenhenger. Styret har derfor publisert et boligkart der beboere kan finne sitt riktige nummer. Siden finner du under "Å bo hos oss". Man må være registrert for å få tilgang.


Referater fra byggemøter

Referater fra byggemøter

Har du lyst til å vite mer om våtromsrehabiliteringen? Da kan du klikke deg inn på delen av nettstedet som omhandler våtromsrehabiliteringen og lese referatene fra byggemøtene. Du må være registrert for å få tilgang til denne informasjonen.


Protokoll fra styremøte 2. mai

Protokoll fra styremøte 2. mai


Les mer


Storo-krysset blir rundkjøring

Det går mot rundere tider i nabolaget. Les artikkel hos Aftenposten om omlegging av det ulykkesutsatte Storo-krysset: http://oslopuls.aftenposten.no/byliv/article702521.ece


Sentralfyring skrudd av for sommeren

Sentralfyring skrudd av for sommeren

Som vanlig skrur vi av sentralfyringen siste fredag før 17. mai. Varmen vil bli igangsatt igjen ca. 15. september. Nytt av året er at vi kjører noe varme gjennom systemet ved hjelp av varmepumpene slik at det blir en liten lunk på anlegget. Vi kommer til å stenge av totalt fra og med 1. juni. Varmen...

Les mer


Blomsterbed

Blomsterbed

Styret setter stor pris på at beboere planter, luker og holder orden i borettslagets blomsterbed. Utgifter beboere har til jord, blomster og frø kan fås refundert fra styret. Lever kvittering med en notis der du skriver navn og kontonummer i styrets postkasse.   Hilsen fra styret ht...

Les mer


Årsberetning for 2011 er publisert

Årsberetning for 2011 er publisert

Årsberetning for 2011 er publisert og ligger på passordbeskyttet område under "å bo hos oss". Andelseiere har også fått utdelt årsberetningen. Disse papirene er også sakspapirer til Generalforsamlingen 18. april kl 19:00 på Grefsen Menighetshus.


Underretning om politisk vedtak detaljregulering av Kapellveien 78 (Grefsen skole)

Underretning om politisk vedtak detaljregulering av Kapellveien 78 (Grefsen skole)

Styret har blitt underrettet om at det er fattet vedtak i Oslo bystyre om å opparbeide snuplass i Kapellveien ved Grefsen skole. Antall elever ved Grefsen skole ventes å fordobles innen noen år, og dette er da et av tiltakene kommunen gjør for å tilrettelegge for en trygt og godt skoleområde. Styret...

Les mer


Informasjonsmøte for beboere i BK7

Trykk på denne linken for invitasjonen


Nye parkeringsoblater for 2012 vedr. parkering på borettslagets oppstillingsplasser

Nye parkeringsoblater for 2012 vedr. parkering på borettslagets oppstillingsplasser

Det vil bli delt ut nye parkeringsoblater for 2012. De nye oblatene har ferdig påført stempel for år 2012. I tillegg er det også påført Aker P-Drift som utsteder. Beboer skal selv fylle ut registreringsnummeret på bilen og dette er svært viktig at blir gjort. Det er ikke noe i veien for å påfø...

Les mer


Området rundt Grefsen skole skal utvikles

Området rundt Grefsen skole skal utvikles

Styret har blitt invitert til å uttale seg i følgende sak. Om du har innspill så kontakt oss gjerne. Kapellveien 82, Grefsen Planskisse til prosjektavklaring Detaljregulering Behovet for ny flerbrukshall på idrettsbaneområdet ved Grefsen skole kommer som følge av utvidelse og rehabilit...

Les mer


Vis fettvett i julen!

Vis fettvett i julen!

Fett og matrester som helles i kjøkkenvasken og toalettet blir deilig rottemat. Rotter spiser nemlig alt de kommer over. Jo mer rester du sender ned i avløpet, jo flere blir rottene. Mye av fettet fester seg også i rørene på vei ned til rottene. Til slutt blir både dine og våre rør helt tette og...

Les mer


Energitaxameter

Energitaxameter

Borettslaget har gjennom serviceavtalen med Nordisk Energikontroll fått tilgang til et såkalt energitaxameter. Dette vil gi hver enkelt beboer innsikt og kunnskap om energiforbruket i borettslaget. Styret håper at dette kan være med på å styrke beboernes holdning til energiforbruk, og at vi på den m...

Les mer


Oppdatering for BK15

  Oppdatering for BK15 Vi har i en periode feilsøkt rørsystemet i blokka for å finne lekkasjen som vi tidligere har henvist til. Denne er nå funnet av Nordisk Energikontroll AS, og rettet. Det viser seg at følgende var tilfelle: Det er åpnet en spjeldventil mellom varmtvann og radiatora...

Les mer


Nytt vekterselskap

Nytt vekterselskap

 Borettslaget har inngått avtale med sikkerhetsselskapet ISS Security Services på bomiljøvakthold og utrykning på heisalarm. Kontaktinfo kan sees på merker satt opp i heis og på utgangsdører.


Her kommer vinteren

Her kommer vinteren

Den kalde årstiden nærmer seg og det er derfor viktig at alle beboere fjerner jord fra blomsterkassene på balkong. Når det blir frost vil blomsterkassene kunne sprekke og biter av blomsterkassen kan falle ned og få fatale konsekvenser. Har du plassert en innvendig blomsterkasse i den støpte blomster...

Les mer


Infoskriv nr 3

 Det er utarbeidet et nytt infoskriv vedrørende våtromsrehabiliteringen. Dette finner man på området for våtromsrehabiliteringen ved å trykke på illustrasjonen helt til høyre på siden. 


Operasjon Dagsverk 2011 i Lillo Terrasse Borettslag, 27. oktober

Operasjon Dagsverk 2011 i Lillo Terrasse Borettslag, 27. oktober

Styret har i år inngått avtale om å ha fire skoleungdommer som skal komme til borettslaget for å hjelpe til med forefallende arbeide på OD-dagen. Vi vil derfor oppfordre eldre og andre som har behov for en hjelpende hånd om å kontakte styret skriftlig via postkassen. På lappen skal det stå navn, le...

Les mer


Infoskriv nr 2

Infoskriv nr 2

Det er utarbeidet et nytt infoskriv vedrørende våtromsrehabiliteringen. Dette finner man ved å trykke på illustrasjonen til høyre på siden.  


Viktige datoer ifm våtromsrehabiliteringen for beboere i BK13

Viktige datoer ifm våtromsrehabiliteringen for beboere i BK13

Vi har nå fått oversendt datoer for informasjonsmøte, førbefaring, bestillingsmøte og bestillingsfrister, låsbytte, tildekking, arbeidsperiode, merking, vask og ferdigbefaring. Disse datoene og mer informasjon om våtromsrehabiliteringen finner man ved å trykke på illustrasjonen til høyre på siden. M...

Les mer


Nytt reglement for fasade og balkong

Nytt reglement for fasade og balkong

Styret har blitt kontaktet av flere beboere som har spørsmål vedrørende hva som er retningslinjer i forhold til balkong eller innsigelser ovenfor andre. Det er også fra styrets hold flere ganger observert uregelmessigheter og igangsatt tilbakeføringsprosesser ovenfor beboere som har gjort ulike form...

Les mer


Protokoll fra styremøte 9. mai 2011

Protokoll fra styremøte 9. mai 2011

Møtet er avholdt og protokollen er skrevet. Den får du tilgang til ved å klikke deg inn på "Å bo hos oss" og videre til "Styrepapirer".


Beboermappe for våtromsrehabiliteringen

Beboermappe for våtromsrehabiliteringen

 Beboermappe for våtromsrehabiliteringsprosjektet er nå utarbeidet av SansBygg og OBOS Prosjekt og kan lastes ned her på våre sider. Denne vil også bli utdelt på beboermøtet som blir arrangert i forkant når entreprenør begynner arbeidet i en ny blokk. Den versjonen vil inneholde spesifikk infor...

Les mer


Parkeringen mellom BK11 og BK13 opphører fra og med 17. mai

Parkeringen mellom BK11 og BK13 opphører fra og med 17. mai

Fra og med 17. mai opphører parkeringsmuligheten på platået mellom BK11 og BK13.området skal brukes av entreprenør til brakkerigg og showrom frem til høsten 2012. Biler som fortsatt står parkert vil bli fjernet på eiers regning


Kort oppdatering om våtromsrehabiliteringen

Kort oppdatering om våtromsrehabiliteringen

Noen punkter som er aktuelle i forbindelse med våtromsrehabiliteringen: Fra og med 12/5 må parkeringsplassen mellom nr 11 og 13 være fri for biler. Her skal entreprenøren ha showrom og rigg. Beboere i BK15 vil ha informasjonsmøte med OBOS Prosjekt AS og SansBygg AS den 11/5 Det jobb...

Les mer


Informasjonsmøte for beboere i BK15: Våtromsrehabiliteringen

Informasjonsmøte for beboere i BK15: Våtromsrehabiliteringen

Dato: 11. mai 2011 Tid: 18:00 Sted: Grefsen menighetshus   Det vil bli avholdt et møte angående våtromsrehabiliteringen i regi av Obos Prosjekt AS og Sans Bygg AS der man vil komme med generell informasjon. Man vil blant annet beskrive hvordan gjennomføringen kommer til å bli gjort, hvilke...

Les mer


Det er tid for dugnad!

Det er tid for dugnad!

Plutselig forsvant snøen og det har begynt å spire overalt. Da er det tid for en skikkelig dugnad for å møte våren og 17. mai. Det er fint om så mange kan møte opp slik at det blir god stemning og ikke så mye å gjøre for hver person. Det serveres pølser og brus :) Trykk på denne linken for å...

Les mer


Protokoll fra styremøte 5. april 2011

Protokoll fra styremøte 5. april 2011

Protokollen kan du se ved å  gå inn på "å bo hos oss" og videre på "styrepapirer".


Oppgradering og oppdatering av hjemmesider

Oppgradering og oppdatering av hjemmesider

Gjennom vår leverandør av hjemmesider, Borettslag.net, har vi fått en kostnadsfri oppgradering av nettstedet. Styret ønsker å bruke hjemmesiden aktivt i kommunikasjon med alle andelseiere og med den nye oppgraderingen blir dette enklere, samt at vi får tilgang til ekstra tjenester som gir...

Les mer


Protokoll fra styremøte 17. januar 2011

Protokoll fra styremøte 17. januar 2011

Protokoll fra styremøtet kan lastes ned her.


Våtromsrehabilitering (infoskriv 1/2011, 0173)

Våtromsrehabilitering (infoskriv 1/2011, 0173)

INFOSKRIV NR. 1 Informasjonsmøter Det vil i god tid før oppstarten i de ulike blokkene bli avholdt egne informasjonsmøter. På disse møtene vil det bli gitt all nødvendig informasjon rundt arbeidene. Alle andelseiere vil også motta en egen mappe hvor all nødvendig informasjon også er gitt skrif...

Les mer


Forslag til generalforsamling 2011

Forslag til generalforsamling 2011

  I forkant av møte vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 18. Februar 2011.    


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.