Minimer

Velkommen til Lillo Terrasse Borettslag

Velkommen til Lillo terrasse borettslag. Her finner du mye informasjon om vårt borettslag, kontaktpersoner, sentrale dokumenter mm. Du finner også en registreringsfunksjon som kan benyttes for å få en utvidet informasjonstilgang.

Lillo terrasse borettslag er et borettslag bestående av 264 leiligheter i fire blokker med beliggenhet på den sørvestlige delen av Grefsen, og grenser til blant annet Nydalen og Storo. 

Høyblokkene ble bygd av OBOS i 1959 og består hver av totalt 11 etasjer. Borettslaget har i dag et flott grøntareal mellom de fire blokkene og flertallet av leilighetene kan by på en fantastisk utsikt ut over Oslo by.
 

Nyheter Minimer

Nøkkelutlevering til de nye postkassene og generell informasjon

Utlevering av nøkler til de nye postkassene vil foregå på følgende dager i
inngangspartiet i de enkelte blokkene:


14. oktober 2020 i tidsrommet 1700 – 1745: BK 15

14. oktober 2020 i tidsrommet 1800 – 1845: BK 13

15. oktober 2020 i tidsrommet 1700 – 1745: BK 11

15. oktober 2020 i tidsrommet 1800 – 1845: BK 7

NB VIKTIG:

ALLE MÅ HA MED LEGITIMASJON FOR HENTING AV NØKLER. HA DERFOR
LEGITIMASJONEN KLAR OG VIS DENNE UOPPFORDRET NÅR DERE SKAL HENTE
NØKLER.

De som ikke har mulighet for å hente nøkler på nevnte tider bes sende en epost til styret eller legge et skriv i styrepostkassen i oppgangen for å avtale nytt tidspunkt for utlevering.

 

Generell informasjon

De nye postkassene vil være i bruk så snart de gamle er fjernet.
Det er montert et skilt med «Nei til reklame» på alle postkassene. Dette skiltet er naturligvis
valgfritt, og ved utlevering av nøklene, vil vi fjerne dette skiltet for de som ikke ønsker å ha dette på postkassen sin.

Vi har fått tilbakemeldinger på at rekkefølgen på postkassene kan virke noe ulogisk. Vi har hatt møter med Posten, og det er de som har bestemt hvordan rekkefølgen skal være, da de har sitt eget system på hvordan posten fordeles.

Postkassen øverst til venstre på de nye postkassene er den samme som var plassert øverst til venstre på da gamle postkassene. Rekkefølgen blir nå vertikal i stede for horisontal som var på de gamle kassene. Vi er imidlertid ganske sikre på at den enkelte beboer fort venner seg til hvor egen postkasse er plassert.

Det vil ikke lengre være tillatt å klistre egen merker / lapper på postkassene. All administrasjon skal nå foretas av styret. Ønsker man endringer på f. eks. navneskiltene, så send en epost til lillo.terrasse@gmail.com, eller legg et lite skriv i styrepostkassen i oppgangen. Når styret så har endret skiltene med nye navn, vil dere også motta en etikett som dere klistrer over eksisterende navneskilt som er plassert inne i postkassen.

  Minimer

OBOS

              Lillo Terrasse Borettslag på Facebook

 

Lillo Terrasse Borettslag
Betzy Kjelsbergs vei 7/11/13/15
0486 Oslo

Postadresse:
Lillo Terrasse Borettslag
c/o OBOS
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 OSLO

Org. nummer: 948 308 290
Gårdsnummer: 77
Bruksnummer: 160

Kontakt oss