Til informasjon så starter vi nå opp med å tilbakestille uteområde mellom BK 11 og BK 13 etter vannlekkasjen i fjor høst.

Gangveien til vaskeriet bak BK 13 blir reparert og ellers vil området bak garasjebygget bli preparert, og det blir lagt på ny jord og sådd. 
De løse steinhellene ved uteplassen ved BK 11 vil også bli ordnet med.

Arbeidene skal være ferdig før 17. mai.