Boning av gulvene i BK11 mandag 1. november må dessverre utsettes. Dette skulle blitt utført i dag, men maskinen renholdsfirmaet bruker, har gått i stykker.

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt når dette blir kjent.

Sannsynligvis blir også boningen i BK15 torsdag 4. november utsatt, men noe usikkert p.t
Blir det boning så blir det hengt opp oppslag.