Uke 43:

Mandag bones blokk 7
Torsdag bones blokk 13

 Uke 44:

Mandag bones blokk 11
Torsdag bones blokk 15

Vi ber om at dere tar inn dørmattene deres dagen før.
Dørmatter som ikke har blitt tatt inn vil bli lagt i respektive trappeetasje.

 Det vil bli lagt 3 lag med bonemiddel. 

Hvert lag har en tørketid på 30 min, så det er maks den tiden dere trenger å vente før dere kan gå inn eller ut av leiligheten deres.
Vi ber alle vise hensyn og ikke trå på gulvet før det er tørt.

Hvis dere møter på ansatte fra vaskefirmaet, kan dere gjerne spørre om det er mulig å trå eller ikke

De setter i gang rundt 08-09-tiden og holde på til senest 16-17-tiden.