I disse dager vil lampene i korridorene bli byttet i alle blokkene.
Det blir montert nye energibesparende lamper med sensorer, som gjør at lampene slår seg på automatisk når det er bevegelse i korridorene.

Mens arbeidene pågår vil det periodevis være mørkt i korridorene.