Bli med å gjør borettslaget klar for sommeren!

________________________________

BK7 og BK11:

MANDAG 23. mai kl. 18.00

&

BK13 og BK15:

TIRSDAG 24. mai kl. 18.00

________________________________


Det vil bli satt opp containere utenfor hver blokk på dugnadsdagene
der beboere også kan kaste eget avfall. 

 

Det er bl.a. ikke tillatt å kaste store møbler, farlig avfall,
gipsplater, trykkimpregnert trevirke eller elektriske artikler i
containeren.  Det blir satt opp plakat på containeren om dette.

 

Merk at alt av private eiendeler som står feilplassert i fellesarealer
(barnevognrom, bodområder, kjeller, ganger etc.) vil bli fjernet på dugnaden.

 

Vi satser på godt vær og at det blir grilling etter dugnaden.  

 

Hilsen Styret.