PÅMINNELSE

Styret vil minne om at etter den 15. oktober, vil vi fjerne alle sykler, sykkelvogner,

sparkesykler, barnevogner og annet utstyr hvor stripsene ikke er fjernet.

 

- Styret