Styret vil minne alle andelseiere om årets generalforsamling som åpner på mandag den 25.04.2022. Møte avholdes digitalt på Vibbo som i fjor,
og man logger inn på nettsiden https://vibbo.no/lillo-terrasse, alternativt via appen "Vibbo" som er å finne i Google play eller App Store for de som har smarttelefoner.

Dersom du ikke deltar på det digitale årsmøtet, så kan du likevel stemme manuelt på forslagene som er kommet inn.
Da fyller du ut stemmeseddelen som ligger bakerst i innkallingshefte til generalforsamlingen som tidligere er delt ut i alle postkasser.

Stemmeseddelen legges i styrepostkassen i oppgangen før det digitale årsmøte avsluttes den 01.05.2022 klokka 21.00.

Styret oppfordrer alle andelseiere til å avgi sin stemme slik at
flest mulig er med på å påvirke den videre driften og vedlikeholdet
av Lillo Terrasse borettslag.