Styret har diskutert sammen med Obos hvordan vi avholder årets generalforsamling i Lillo Terrasse borettslag.

Selv om det nå åpnes opp i samfunnet, har vi besluttet at også årets generalforsamling holdes digitalt.

Pandemien er ikke over, og vi vet ikke sikkert hvordan sykdomsbilde blir fremover.
Vi ønsker at flest mulig skal kunne delta på generalforsamlingen, og ønsker ikke å risikere at sykdom resulterer i et større fravær.

Alle kan delta ved å avgi sin stemme på generalforsamlingen enten man deltar digitalt eller ikke.
Manuell stemmegivning er fullt mulig for de som ikke kan delta digitalt. Dette gjøres ved å benytte
stemmesedlene som vil følge med i innkallingsheftet i forkant av møte. Informasjon om dette vil stå i heftet

Styret i Lillo Terrasse borettslag skal også velges. Dersom du er interessert i et verv i styret,
kan du kontakte valgkomiteen ved Elisabeth Augdahl Bertonen innen 20. februar 2022.

Hun kan kontaktes på tlf. 46613726 eller

epost:  e.a.bertonen@medisin.uio.no