Vi har dessverre vært nødt for å sperre av parkeringen (4 plasser) på det øvre område mellom BK 11 og BK 13.
Dette skyldes en vannlekkasje vi har i et rør i bakken, og derfor er vi nødt for å grave opp et område slik at røret kan repareres.

Arbeidet skulle vært startet opp nå. Forsinkelsen skyldes at vi venter på rørpåvisning. Dette skulle egentlig vært klart i går.
Vi regner imidlertid med at dette vil foreligge med det første, slik at arbeidene kan starte opp.

Dette til orientering.