Som vi tidligere har informert om, hadde vi en vannlekkasje i et gammelt rør mellom BK 11 og BK13 i slutten av august. Dette røret har forbindelser til varmepumpesystemet.

Vi er nå nødt for å legge et nytt vannrør mellom blokkene som medfører en del arbeid og graving i området. Arbeidet ble mere omfattende enn hva vi først var forespeilet, men vi håper likevel at dette ikke vil pågå så lenge.

Arbeidene vil også medføre at man ikke kan benytte parkeringsplassene på det øvre området mellom BK11 og BK13 i en periode fremover.

Dette til orientering.