Styret har fått melding om at det er begått hærverk i form av tagging på

enkelte biler som har stått parkert gatelangs i Betzy Kjelsberhs vei.

 

Styret har ikke lagt merke til at dette har skjedd,

og vi vet heller ikke hvem de aktuelle bilene tilhører.

 

Men vi oppfordrer beboerne til å være observante

og følge med på eventuell uønsket adferd utenfor blokkene.

 

- Styret