Vi venter på nye deler fra Frankrike og har fått bekreftelse på at de er underveis.
Dessverre tar dette litt lengre tid enn først antatt.
Vi regner med at det kan ta ytterligere en uke før vi får heisen i drift igjen, og dette beklager vi sterkt.