I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 14:00 og 21:00.

Kontrollen er satt til:

Mandag 13. Mars Dette gjelder oppgang 7.

Tirsdag 14. Mars Dette gjelder oppgang 11.

Onsdag 15. Mars Dette gjelder oppgang 13.

Torsdag 16. Mars Dette gjelder oppgang 15.
Norsk Brannvern vil minst gå to runder denne dagen (første runde kl. 14:00 og andre runde med oppstart rundt kl. 17:00/18:00).
Norsk Brannvern vil komme tilbake etter gjennomført hovedkontroll, finne en felles oppfølgingsdag for seksjonene som gjenstår.
Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkelte kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no