01 april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne. 

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret og Obos skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret og Obos kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

Det er Styret som avgjør hvordan informasjon og meldinger skal sendes til eierne i Lillo Terrasse borettslag.  I dag formidles generell informasjon via hjemmesiden, oppslag på oppslagstavlene og noen ganger egne skriv i postkassene.  Ellers benyttes hovedsakelig epost for enkelthenvendelser.  Dette vil vi også fortsette med i tiden fremover, men den enkelte kan likevel reservere seg mot å kommunisere digitalt.

Obos vil gjennomføre endringer i sine systemer som samsvarer med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven .  Eierne blir registrert som om de kan motta elektronisk informasjon (pt via Vibbo, e-post, SMS ) med mindre man har reservert seg mot dette.

Endringene vil tre i kraft hos Obos den 24.11.2021.

 

Hvordan reserverer man seg? 

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.   De som ikke har mulighet å reservere seg på Vibbo, kan også reservere seg ved å legge et lite skriv i styrepostkassen i oppgangen.  Styret vil da videreformidle dette til Obos.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no  Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS. 

Har man flere eieforhold og ønsker å reservere seg, må man gjøre dette pr eieforhold.