Generalforsamlingen 2022 – Oppsummering

Generalforsamlingen ble i år avholdt digitalt i perioden 25. april til 1. mai.  Som tidligere år, var det også mulig å stemme manuelt, og totalt var det 131 andelseiere som avga stemmer. Det vil si ca. halvparten av andelseierne. Styret synes dette er et for lavt antall, spesielt med tanke på at det i år var mange forslag som det skulle stemmes over. De viktigste forslagene som fikk flertall, var oppussing av inngangspartiene, vurdering av balkongenes tilstand, oppgradering av uteplassene og kontroll og evt. bytte av ventiler og kraner på radiatorene. Alle disse forslagene er styret i gang med å planlegge for.

Postkasseskiltene

Vi har hatt en del problemer med at navnene kan forsvinne på de digitale postkasseskiltene. Som oftest er årsaken at batteriet er blitt for svakt og må byttes. Ved bytte av batterier, må vi inn i de enkelte postkassene og dette skaper en del merarbeid spesielt for styret, men også for beboerne som vi må låne postkassenøkler av.  

Vi har en løpende dialog med leverandøren om dette, og får også nye leveranser med skilt og batterier som skal være bedre og ha lengre varighet.

Brannsikring

Norsk Brannvern foretok i løpet av april den årlige kontrollen av brannsikring i de enkelte leilighetene.  Inspeksjon av røykvarslere ble utført samt bytte av batterier og slukkeutstyr.

Kontroll i fellesområdene ble utført i mai 2022. 

Ny belysning i korridorene

Lamper i korridorene i hver etasje er byttet til mere energivennlige Led-lamper. Disse lampene gir bedre belysning og slår seg på automatisk iht. hvordan sensoren er stilt inn. De gamle lampene var gått ut av produksjon og det var heller ikke mulig å få tak i nye pærer til de gamle lampene.

Heisene

Vedlikehold av heisene er den største løpende kostnaden som borettslaget har. Heisene er nå over 10 år gamle, og mange komponenter må etter hvert byttes. I år vil blant annet alle frekvensomformerne i heisene bli byttet.

Dugnad 2022

Vi hadde dugnad i borettslaget i slutten av mai etterfulgt med grilling. På grunn av pandemien, var dette den første dugnaden vi hadde siden 2019. Det ble satt ut kontainere ved hver blokk slik at beboerne også kunne kaste private eiendeler.

Parkering i oppkjørslene – Blokkering av dører med sparkesykler

Styret må minne om at det ikke er tillatt å parkere foran søppelkontainerne i oppkjørslene uavhengig av hvor lang tid man skal stå der. Håndverkere eller andre firma som beboere bestiller, må sørge for å informere de det gjelder om dette. Dessverre overholdes ikke disse reglene alltid og det resulterer i at vi ikke får tømt søppelet når søppelbilen kommer.

Sparkesykler plasseres ofte ved inngangspartiet i blokkene og mange ganger blokkerer disse dører til sykkelboder og ramper for rullestoler. Vi må be om at brukere av disse sparkesyklene viser hensyn og slutter å parkere syklene slik at de hindrer ferdselen til blokkene og sperrer for dører.

Husordensregler og oppussing

Styret må be alle være nøye med å overholde husordensreglene som ligger på hjemmesiden og følge de tidene som er angitt for når det skal være ro i leilighetene.

Ved oppussing, er det andelseiers ansvar å sørge for at de som pusser opp er kjent med husordensreglene. Ved frakt av gjenstander som skal kastes hvor heisen benyttes, skal alltid heis og fellesområder kostes etterpå om nødvendig. Vi har hatt flere tilfeller hvor det har kommet rester av gipsplater m.m. ned i heissjakten som har forårsaket driftsstans. Dette medfører store kostnader for borettslaget.

Søppel og andre ting i fellesområdene

Vi opplever ofte at enkelte setter fra seg ting i fellesområdene som skal kastes. Styret har forholdsvis store utgifter med å kjøre bort ting som enkelte setter fra seg i fellesområdene. Husk at det er gratis for privatpersoner å levere avfall på Grefsen gjenbruksstasjon i Kapellveien.

Videre er det heller ikke tillatt å sette ut større sekker på uteområdet med materialer som skal kastes i påvente av at de skal hentes senere slik at de blir stående over natten. Vi har hatt tilfeller hvor materialer i forbindelse med oppussingsprosjekter har stått i sekker på plenen ved oppkjørselen i mange dager før de har blitt hentet.  Kontakt alltid styret i forkant om slike behov melder seg, så finner vi en løsning.

Sykkelopprydding

Den årlige sykkeloppryddingen vil skje til høsten. 

Hjemmesiden til borettslaget

Styret oppfordrer alle beboere til å gå inn på hjemmesiden med jevne mellomrom. Hjemmesiden oppdateres jevnlig og her ligger mye nyttig informasjon som i mange tilfeller gir svar på ting man lurer på.  Alle må sette seg inn i husordensreglene og vedtektene som gjelder i Lillo Terrasse borettslag. 

 

STYRET ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!