Bytte av kraner og lufteskruer i radiatorene
Som vedtatt på generalforsamlingen i 2022 har styret besluttet å bytte alle kraner og lufteskruer i radiatorene i borettslaget. Vi er godt i gang med denne jobben og i BK 7 er jobben utført. De 3 resterende blokkene blir tatt første halvår 2023. Mer informasjon vil komme etter hvert.

Inspeksjon av balkonger
Styret har fulgt opp det vedtatte forslaget fra generalforsamlingen 2022 om at vi skulle ha en inspeksjon av utvalgte balkonger og en vurdering av sikkerheten og vedlikehold av balkongene generelt. Styret har leid inn fagkompetanse fra Multiconsult AS til denne jobben som ble fullført i oktober i høst. Når det det gjelder sikkerheten ved bruk av balkongene, så er det ikke gjort funn som tyder på at balkongene er usikre på noen måte ved bruk. Multiconsult AS har utarbeidet en rapport som etter hvert vil bli tilgjengelig på Vibbo og hjemmesiden.

Utbedring av uteområdet / sitteplassene i borettslaget
I løpet av sommeren og høsten 2022, foretok styret en utbedring av uteområdene / sitteplassene i borettslaget som også var en oppfølging til det vedtatte forslaget fra generalforsamlingen 2022.

Ved BK 15 er det nå satt opp en høyere hekk for bedre skjerming mot inngangspartiet. Ved BK 11 er uteplassen utvidet med ca.1 meter slik at avstanden fra sittegruppen til de parkerte bilene har blitt større. På alle uteplassene er hellene tatt opp og rensket og lagt tilbake igjen. Vi planlegger også å beise alle benkene / bord til våren. Når det gjelder BK 13 og BK 7, tar styret gjerne imot forslag fra beboere om det er spesielle ønsker for utbedringer.

Oppussing av inngangspartiene
På generalforsamlingen i 2022 ble det vedtatt at inngangspartiene skal pusses opp, og styret vil i 2023 se nærmere på dette og hva vi bør gjøre. Mer informasjon vil komme til neste år.

Oppgradering av Telia-nettet og ny avtale
Telia har i løpet av november oppgradert nettet i borettslaget kostnadsfritt. De har byttet ut alle forsterkere og viktige komponenter med nye som var viktig for å sikre en god stabilitet i borettslaget.

Styret har også fornyet avtalen med Telia som innebærer internetthastighet på 100Mbps.  Det vil også være flere valgmuligheter i den nye kollektive avtalen. Telia vil sende ut en sms til beboere som de mangler epost adresse til.  Mer informasjon om den nye avtalen vil komme.

Norsk Brannvern - Brannsikring
Styret har hatt en gjennomgang med Norsk Brannvern som har sett på generell brannsikring, rømningsveier, merking m.m.  Vi har fått utarbeidet en teknisk rapport som generelt var positiv for borettslaget. Likevel var det enkelte avvik som styret vil ta tak og utarbeide i samarbeid med Norsk Brannvern. Vi vil også se på områdene for tilfluktsrommene og evakueringsplaner for uføre.

Skjeggkre i BK7
For noen uker siden fikk styret melding om at det var påvist et enkelt skjeggkre i et bodområde i BK 7.  Vi kontaktet skadedyrselskapet som kom og satt ut gift i alle bodområdene både i kjeller og inngangspartiet. Styret sjekker områdene jevnlig etter at giften ble satt ut, og styret har foreløpig ikke funnet flere skjeggkre i BK 7 hverken døde eller levende.

Mulig økning av felleskostnadene i 2023
Det har det siste året vært en kraftig prisøkning på det aller meste. Oslo kommune har meldt om prisøkning på vann og avløpsavgiften på hele 23,4 % og på renovasjon med 13%. Alle våre leverandøravtaler får også prisøkninger, og reparasjoner og vedlikehold har blitt merkbart dyrere. Strømkostnadene har økt selv om forbruket har avtatt etter at vi fikk etablert energibrønner. Styret har et nært samarbeid med Obos om fastsettelse av felleskostnadene og det er sannsynlig at det vil bli en økning i 2023. Vi kommer ikke til å foreta noen økning av felleskostnadene nå, men vi vil gjøre en ny vurdering sammen med Obos våren 2023.

Vaskeriene
Styret må minne om at vaskeriene skal ryddes og om nødvendig vaskes / rengjøres etter bruk. Retningslinjer for bruk av vaskeriene er også hengt opp i alle vaskeriene i borettslaget. Dessverre mottar styret en del klager på at reglene ikke følges. Det er svært viktig at man alltid rengjør lo-filteret i tørketrommelen etter bruk. Vi ser at enkelte glemmer dette, noe som både er brannfarlig og til irritasjon for de som skal bruke tørketrommelen etterpå. Husk også alltid å overholde vasketidene og tidene for bruk av tørketrommel. Beboere har ikke anledning å benytte andres vasketider uten at dette er avtalt på forhånd.

Kontroll av nødlysene
Som et ledd i HMS-planen til borettslaget, har Kjelsås Elektro foretatt en gjennomgang av nødlysene i borettslaget og utbedret avvik.

Vibbo og hjemmesiden til borettslaget
I høst tok vi i bruk Vibbo, en digital informasjons- og tjenesteplattform for borettslag i OBOS.  Styret har kontinuerlig jobbet med å legge inn nyttig informasjon om borettslaget vårt på Vibbo.  Beboere kan nå bl.a. melde fra om feil og mangler, bestille nøkler, melde om endringer på postkasse skilt og callinganlegget m.m.   Mange beboere har allerede registrert seg og tatt i bruk Vibbo, både for kontakt med styret og for å lese nyhetsoppdateringer, men også for å kommunisere med naboer gjennom oppslagstavla og ulike grupper.

Siden vi nå er i en overgangsfase hvor ikke alle beboere har tatt i bruk Vibbo enda, vil vi fortsette å oppdatere hjemmesiden med nyheter og viktig informasjon en periode fremover. Som alltid vil vi også oppdatere oppslagstavlene i inngangspartiene og spesielt viktig informasjon vil også bli lagt i de enkelte postkassene. Facebooksiden vår ble derimot avviklet tidligere i høst. Det vil fortsatt være mulig å sende e-post til styret på lillo.terrasse@gmail.com samt legge lapper i styrepostkassen ved henvendelser slik som før, men styret ønsker i størst mulig grad å benytte Vibbo til dette formålet.

Innlogging på Vibbo
Alle andelseiere er allerede registrert hos Obos, og kan derfor logge seg inn med mobilnummer uten å registrere seg først. Medboere og leietakere kan enten først registrere seg og be om å bli lagt til i en bolig, eller få en invitasjon fra eier av bolig og registrere seg da. Gå til https://vibbo.no/lillo-terrasse for å logge inn, eller last ned appen til smarttelefonen din.

Parkering i oppkjørslene og utenfor garasjene (nedre området)
Styret må igjen minne om at det ikke er tillatt å parkere foran søppelkontainerne i oppkjørslene uavhengig av hvor lang tid man skal stå der. Beboere som bestiller håndverkere eller andre, må sørge for å informere de det gjelder om dette. Disse reglene overholdes ikke alltid, og vi får rett som det er melding fra renovasjonsetaten om at søppelbilen ikke har kommet frem til søppelkontainerne som igjen har ført til at søppelet ikke har blitt tømt.

Ved snøfall må det heller ikke parkeres utenfor garasjene på det nedre området.  Dessverre tas det det heller ikke alltid hensyn til dette, og da blir det ikke brøytet tilfredsstillende når brøytebilen kommer.

Røyking på balkonger
Styret får fortsatt klager som gjelder røyking på balkongene. Selv om dette ikke er forbudt, så må vi oppfordre på det sterkeste til de som røyker at man skal ta hensyn til naboene. Vi er et stort borettslag og det er også liten avstand mellom balkongene og vinduer til soverom flere steder.   

Uvedkommende i blokkene
Det kan ofte være lett for uvedkommende å ta seg inn i blokkene selv om inngangsdørene hele tiden skal være låst. Noen ganger glemmer man å tilbakestille dørpumpene når man har lastet inn varer o.l. Vi har også sett at enkelte ganger ved visninger, blir dørene satt i åpen posisjon uten at noen er til stede i inngangspartiet.

Vi vil be alle være kritiske til ukjente personer som ønsker å komme inn i blokkene og samtidig passe på at dørene til enhver tid er låst.

Husordensregler, oppussing og støy i fellesområdene.
Styret må be alle være nøye med å overholde husordensreglene og følge de tidene som er angitt for når det skal være ro i leilighetene. Fellesområdene i borettslaget skal ikke benyttes til ulike aktiviteter  / leker som for eksempel i forbindelse med barneselskaper.

Ved oppussing, er det andelseiers ansvar å sørge for at de som pusser opp er kjent med husordensreglene. Ved frakting av gjenstander som skal kastes eller annen form for tilgrising av fellesarealene hvor også heisene benyttes, skal alltid heis og fellesområder kostes / rengjøres etterpå om nødvendig. Dette er andelseiers ansvar. Vi har hatt flere tilfeller hvor det har kommet rester av gipsplater m.m. ned i heissjakten som har forårsaket driftsstans og store kostnader for borettslaget.

Søppel i fellesområdene
Vi opplever stadig at enkelte setter fra seg ting i fellesområdene som skal kastes til tross for skilting og stadige påminnelser om at dette ikke er tillatt. Borettslaget har store utgifter med å kjøre bort ting som enkelte plasserer i fellesområdene. Beboere kan gratis kaste ting selv på Grefsen gjenbruksstasjon. 

 

STYRET ØNSKER ALLE EN GOG JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR!