Kjelsås Elektro vil de nærmeste dagene utføre kontroll av nødlysene i borettslaget. 
Dette vil medføre at det i perioder vil være delvis mørkt i korridorene i de enkelte etasjene mens arbeidene pågår.

- Styret