Informasjon fra Styret i Lillo Terrasse BRL og Norsk Brannvern.
Kontroller vil foregå i perioden fra mandag 19. april til onsdag 28. april.

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  1. Full gjennomgang som tidligere.
    Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr
    iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

  2. Kontroll uten fysisk besøk.
    Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil utføre bytteservice under kontroll, viktig at alle setter ut slokkeutstyret denne dagen slikt at deres utgåtte slokker blir byttet.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Kontroll er satt til:

        

Mandag 19. April kl.14-21  (Betzy Kjelsbergs vei 7, 1-8 etasje.)

Tirsdag 20. April kl.14-21    (Betzy Kjelsbergs vei 7, 9-11 etasje. og BK 11, 1-4 etasje.)

Onsdag 21. April kl.14-21   (Betzy Kjelsbergs vei 11, 5-11 etasje.)

Torsdag 22. April kl.14-21  (Betzy Kjelsbergs vei 13, 1-8 etasje.)

Mandag 26. April kl.14-21  (Betzy Kjelsbergs vei 13, 9-11 etasje. og BK 15, 1-4 etasje.)

Tirsdag 27. April kl.14-21    (Betzy Kjelsbergs vei 15, 1-8 etasje.)

Onsdag 28. April kl.14-21   (Betzy Kjelsbergs vei 15, 9-11 etasje.)


Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, mandag-torsdag.  Eventuelt kan styret også kontaktes.

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.