Grunnet vannlekkasjen som vi har hatt i bakken mellom BK 11 og BK 13, er det viktig at de som har mulighet lufter radiatorene sine.

Lekkasjen førte til mye luft i systemet, og det viste seg også at dette fikk konsekvenser for gulvvarmen på badene i en del leiligheter.

Vær forsiktig når lufteskruen åpnes slik at det ikke oppstår noen skader eller lekkasjer.

Nordisk Energikontroll, som er vår leverandør av varmepumpene, melder at de jobber nå med å regulere trykket i de ulike rørene,
for å få tilbake normal varme på badegulvene.

Lufting av radiatorene vil være til god hjelp for å få varmen på badegulvene stabil.
I tillegg vil luftingen også ha effekt for varmen i radiatorene når sentralfyringen snart slås på.

Hvis man ikke har nøkkel til å lufte radiatorene kan slike kjøpes på jernvareforettninger som f.eks Jernia eller Clas Olsson.