Styret har nå fått installert en ny bryter som skal benyttes for å holde inngangsdøra i åpen posisjon når man har behov for det. Bryteren er plassert til høyre for dørpumpene på inngangsdørene i alle blokkene.

Den nye bryteren er enklere å bruke og har kun to innstillinger. Når man har behov for å sette døra i åpen posisjon, trykker man på bryteren mot teksten "Hold åpen". Husk alltid å sette bryteren i normal posisjon når du forlater inngangspartiet da inngangsdøra ikke skal stå åpen uten tilsyn.

 

- Styret