Alle brukere/beboere som har vært logget inn etter 2017 har blitt overført. Brukere som ikke har vært logget inn siden 2017,
her ikke blitt overført i henhold til GDPR-reglementet for inaktivitet.

Dere brukere logger nå inn med deres e-postadresse istedenfor brukernavn, og må benytte "glemt passord" første gangen dere skal logge inn.
Grunnen til at dere må bruke "glemt passord", er fordi passordene ikke er blitt overført da dette er kryptert informasjon i den gamle databasen.

Artiklene for 2021 er overført til den nye plattformen,  og resten av de eldre artiklene vil bli overført i løpet av kort tid.