Vi opplever dessverre noen forsinkelser m.h.t. arbeidene for å legge nye vannrør mellom BK 11 og BK 13. 

Dette skyldes at det er problemer med levering av deler. Vi har imidlertid blitt lovet fra leverandøren,
at nødvendige deler skal komme denne uka, og vi håper derfor på fortgang i fremdriften.