I disse dager foretar vi en oppgradering av uteplassene ved BK15 og BK11.

Ved BK11 må vi inn med en liten graver da vi skal utvide uteplassen noe. Ingen av parkeringsplassene vil bli fjernet, men det er viktig at ingen parkerer på dette området fra og med førstkommende mandag den 23. august.

Dette gjelder altså de 4 parkeringsplassene som vender mot sittegruppen ved det øvre garasjeområdet ved BK11.


- Styret