Som tidligere år, vil det også i høst bli foretatt opprydding i både sykkelboder og barnevognrom.


Måten dette skal gjennomføres på:


Innen 15. september 2022:

Styret stripser alle sykler, sparkesykler, barnevogner og sykkelvogner. For å bekrefte at en sykkel, sykkelvogn eller barnevogn er i bruk, må stripsen fjernes av eier. Dette må gjøres før 15. oktober 2022.

Fra 15. oktober 2022:

Vi fjerner alt utstyr som fortsatt er stripset, og oppbevarer dette i ca. 1 måned. Det vil i denne perioden være mulig å hente utstyret sitt ved å kontakte styret.

Fra 15. november 2022:

Utstyr gis bort til veldelig formål, eller kastes hvis det er i dårlig skikk.

 

NB! Utstyr som er plassert i strid med husordensreglene, vil bli fjernet fortløpende uten mer informasjon. Dette gjelder for eksempel snowracere, akebrett, bilbarnestoler osv. Dette utstyret må omgående plasseres i egne boder og skal ikke bruke plassene til barnevognrom eller sykkelrom. Unntak gjelder for sykkelvogner grunnet størrelsen. Sparkesykler kan plasseres i sykkelbodene.

 

- Styret