Gravearbeidene i forbindelse med vannlekkasjen er noe forsinket.
Fram til mandag den 6. september, er det derfor mulig å benytte de 4 biloppstillingsplassene som var avsperret på det øvre området mellom BK 11 og BK 13.

Alle biler må imidlertid være fjernet inne mandags morgen den 6. september klokka 0700. Vi har fått beskjed om at gravearbeidene vil starte opp da.