Det har natt til i dag den 17.08.2021 oppstått en vannlekkasje i bakken i et eldre rør mellom BK 11 og BK 13.
Vannet er nå stoppet i dette røret, men det har medført ustabil varme i kraner og på badegulvene i mange leiligheter.

Varmtvannet i kranene skal nå være OK, men når det gjelder badegulvene vil disse være kalde i BK 13 og BK 15 noen dager fremover,
anslagsvis 2-4 dager.  Når det gjelder BK 11 og BK 7 vil man også her kunne oppleve kalde gulv på badene, men dette kan variere fra leilighet til leilighet.

Vi arbeider nå med å reparere skaden og det vil sannsynligvis måtte graves opp mellom BK 11 og BK 13 der hvor lekkasjen oppstod.

 

Styret beklager ulempene dette medfører.