I henhold til vedtak på årsmøte i 2022, har styret besluttet at det skal byttes kraner og lufteskruer i alle radiatorene i hele borettslaget.

Vi er allerede godt i gang med denne jobben i Betzy Kjelsbergs vei 7, og arbeidene her vil være ferdig i midten av november i inneværende år. Når det gjelder de øvrige blokkene (BK11, BK13 og BK15), vil vi starte med disse når vi nærmer oss våren i 2023.

Arbeidene vil pågå på dagtid og alle leilighetene som tilhører samme søyle vil bli tatt samme dag. 

Det vil bli sendt ut utfyllende informasjon til alle beboere med datoer for oppstart ca. en måned i forkant. 

 

- Styret