Til informasjon vil sentralfyringen gradvis skrus av fra 10. juni 2022. 

 

- Styret