Styret har avtalt med Nordisk Energikontroll (vår leverandør av varmepumper)
at fra og med mandag den 19. september 2022, vil sentralfyringen gradvis skrus på i alle blokkene.

 

Styret