Det viser seg at for å kunne fullføre jobben med oppgradering av hovedtavlene, er Kjelsås Elektro AS nødt for å komme tilbake til oss og bytte hovedsikringer til inntaksstrømmen i blokkene.

Dessverre vil dette medføre strømbrudd i alle leilighetene og fellesarealene inkl. vaskeriene. Callinganlegget og varmtvannet blir også bli berørt.

ARBEIDENE VIL PÅGÅ 12. - 13. juli 2021.

Mandag den 12. juli: 

I BK 7: Strømbrudd mellom klokka 08.00 og 11.00.

I BK 11: Strømbrudd mellom klokka 12.00 og 15.30.

Tirsdag den 13. juli:

I BK 13: Strømbrudd mellom klokka 08.00 og 11.00.

I BK 15: Strømbrudd mellom klokka 12.00 og 15.30. 

Styret oppfordrer alle til å planlegge ut fra disse tidene, og vi beklager ulempene dette medfører.