Styret har fått melding om at det har vært tyveri fra flere postkasser i helgen. Ingen postkasser er forsøkt brutt opp, så sannsynlig vis har vedkommende hatt en nøkkel tilsvarende den postmannen har.

Vi vi derfor be alle om å sjekke postkassene sine, og alle som har opplevd tyveri fra sin postkasse, oppfordres til å politianmelde dette.

Styret jobber med saken.