Mandag den 9. mai starter vi opp med å planere ut området bak det øvre garasjeområdet mellom BK 11 og BK 13.  Det vil da bli noe graving, og lastebiler skal komme med jord. Arbeidene vil pågå 3-5 dager.

 

DERFOR MÅ INGEN BENYTTE DE 4 PARKERINGSPLASSENE SOM VENDER MOT UTEPLASSEN PÅ DET ØVRE PARKERINGSOMRÅDET VED BK 11 FRA OG MED MANDAG 9. MAI KLOKKA 0700.