Valgkomiteen i Lillo Terrasse borettslag arbeider med å finne kandidater til ulike verv.  Følgende verv velges hvert år:

 

- Leder

- Styremedlemmer

- Varamedlemmer

- Delegert med vara til OBOS’ generalforsamling

- Medlem av valgkomiteen

 

Dersom du er interessert i et av vervene, kan du kontakte Elisabeth Augdahl på
tlf. 466 13 726.

Valget foretas på årets generalforsamling. Forslag på kandidater må være valgkomitéen i hende innen 15. februar.