Styret og øvrige verv i Lillo Terrasse Borettslag

Ifølge lov skal alle borettslag ha et styre som har som oppgave å lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak som er fattet i generalforsamlingen. Styrets medlemmer, varamedlemmer samt valgkomite blir valgt på den årlige generalforsamlingen og skal ha forskjellig funksjonstid slik at man sikrer god kontinuitet i styrearbeidet. 

Styret og øvrige verv for perioden 2021-2022

Styreleder:

Gorm A. Dahl-Eriksen
Betzy Kjelsbergs Vei 15

Nestleder:

Kjell-Jostein Sivertsen
Betzy Kjelsbergs Vei 13

Øvrige styremedlemmer:

Anette Skjærstad
Betzy Kjelsbergs Vei 15

Maria Sæthre
Betzy Kjelsbergs Vei 7

Vara medlemmer:

Elin Bø
Betzy Kjelsbergs Vei 15

Synne Pernille Jakobsen
Betzy Kjelsbergs Vei 13

Øystein Moe
Betzy Kjelsbergs Vei 7

Valgkomite:

Elisabeth Augdahl
Betzy Kjelsbergs Vei 7